Meslek Rehberi

Tıp Bölümü Hakkında Bilgi | Tıp Bölümü Nedir

Tıp Bölümü Nedir?

Bu yazımızda Tıp bölümü hakkında bilgi vereceğiz.
 

Programın Amacı

Tıp programının amacı, insanların sağlığını koruma ve geliştirme, hastalık ve sakatlıklarını iyileştirme alanında çalışacak sağlık personelini (hekimleri) yetiştirmek ve bu alanda araştırmalar yapmaktır.
 

Programda Okutulan Dersler

Tıp programında eğitim süresi 6 yıldır. Bu fakültelerde öğretim “Tıp Doktorluğu” ve “Temel Tıp Bilimlerinde Lisans Eğitimi” olmak üzere iki düzeyde yapılır. Tıp doktorluğu düzeyi üç kademeden oluşur:
1-Temel Tıp Bilimleri Ön Lisans Kademesi, öğretimin ilk iki yılını kapsar. Bu dönemde biyoloji, fizik, kimya dersleri ile anatomi, fizyoloji, mikrobiyoloji vb. temel tıp dersleri verilir.

2- Klinik Bilimleri Yüksek Lisans Kademesi, öğretimin 3., 4. ve 5. sınıflarını kapsamakta ve bazı temel tıp bilimleri dersleri ile klinik, poliklinik gibi uygulama alanları ve gerekli laboratuar çalışmalarını içermektedir.

3- Öğretimin 6. yılını kapsayan Aile Hekimliği Kademesi, klinik ve poliklinik uygulamalarını içermektedir.
Temel Tıp Bilimleri Lisans Eğitimi ise, Temel Tıp Bilimleri Ön lisans kademesini başarı ile tamamlayanlardan dileyenlerin devam edebilecekleri 2 yıllık bir eğitimdir. Bu dönemde, botanik, zooloji, anatomi, biyokimya, biyofizik, mikrobiyoloji vb. dersler okutulmaktadır.
 

Gereken Nitelikler

Tıp programında okumak ve doktor olmak isteyen kimselerin üstün bir akademik yeteneğe, kuvvetli bir dikkat ve belleğe; operatör olmak isteyenlerin ayrıca el–parmak becerisine sahip olmaları gerekir. Tıp eğitimi uzun ve yorucu bir eğitimdir. Bunun için kişinin bilime, özellikle biyoloji, fizik, kimya, anatomi ve fizyolojiye içten ilgi duyması, sabırlı ve azimli olması, meslektaşları ve hastaları ile iyi iletişim kurabilmesi için hoşgörülü, insan sevgisi ve insanlara yardım isteği güçlü bir birey olması gerekir. Tıp eğitimi uzun ve masraflı bir eğitimdir. Kişinin bu hususu göz önünde tutması gereklidir.
 

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Tıp programında aşağıdaki diplomalar verilir:
Temel Tıp Bilimleri Ön lisans Diploması: Temel Tıp Bilimleri Ön lisans Kademesini başarı ile tamamlayanlara üniversiteden ayrıldıkları takdirde “Temel Tıp Bilimleri Ön Lisans Diploması” verilir.

Temel Tıp Bilimleri Lisans Diploması: Temel Tıp Bilimleri Ön lisans ve Temel Tıp Bilimleri Lisans eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Temel Tıp Bilimleri Lisans Diploması” verilir.

Klinik Bilimleri Yüksek Lisans Diploması: Klinik Bilimleri Yüksek Lisans Kademesini başarı ile tamamlayanlara “Klinik Bilimleri Yüksek Lisans Diploması” verilir.
Tıp Doktorluğu Diploması: Tıp Doktorluğu için öngörülen Temel Tıp Bilimleri Ön lisans, Klinik Bilimleri Yüksek Lisans ve onları takip eden Aile Hekimliği kademelerini başarı ile tamamlayanlara “Tıp Doktorluğu Diploması” verilir.

Tıp eğitimini bitiren bir bireyin hekimlik yapabilmesi için Tabipler Odası’na kaydını yaptırması zorunludur. Tabipler Odası yasası gereğince her 100 hekimin bulunduğu yerde bir tabipler odası açılır. Oda, hekimlerin çalışmalarını meslek yasasına uygunluğu yönünden denetler, onların haklarını korur. Doktorun çalışma koşulları genellikle ağırdır. Resmi bir sağlık kuruluşuna bağlı hekimlerin gündüz çalışmalarına ek olarak gece ve hafta sonu nöbetleri vardır. Ülkemizde hekim sayısı az olduğundan bir hekime düşen hasta sayısı da çok fazla olmaktadır. Muayenehanesi de olan hekimler günün her saatinde dolu demektir. Geceleri hastaya çağrılan doktor, mesleki sorumluluğu gereği gitmek zorundadır.

Tıp doktorluğu diploması alan bir kimse “Pratisyen Doktor” unvanını taşır. Tıp doktoru olan kimse, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı, TUS’ta başarılı olduğu takdirde,aşağıda belirtilen alanlardan birinde uzmanlaşabilir.

I- Koruyucu Hekimlik Uzmanlık Dalları:

 1. Halk Sağlığı
 2. Spor Hekimliği
 3. Hava ve Uzay Hekimliği
 4. Deniz Hekimliği
 5. Hijyen ve Koruyucu Hekimlik
 6. Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji
 7. Aile Hekimliği

II- İyileştirici Hekimlik (Klinik) Uzmanlık Alanları:

 1. İç Hastalıkları
 2. Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz
 3. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
 4. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
 5. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
 6. Deri ve Zührevi Hastalıklar
 7. Nöroloji (Sinir Sistemi Hastalıklar)
 8. Genel Cerrahi
 9. Çocuk Cerrahisi
 10. Ortopedi ve Travmatoloji (İskelet Sistemi Hastalıkları)
 11. Anesteziyoloji ve Reanimasyon
 12. Kadın Hastalıkları ve Doğum
 13. Kulak – Burun – Boğaz Hastalıkları
 14. Göz Hastalıkları
 15. Üroloji (Boşaltım Sistemi Hastalıkları)
 16. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
 17. Hidroklimatoloji
 18. Radyoloji
 19. Göğüs Cerrahisi
 20. Kalp ve Damar Cerrahisi
 21. Beyin ve Sinir Cerrahisi
 22. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi vb.

III- Laboratuar Uzmanlık Alanları:

 1. Biyokimya ve Klinik Biyokimya
 2. Patolojik Anatomi
 3. Tıbbi Farmakoloji
 4. Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji.

IV- Akademik Uzmanlık Dalları:

 1. Adli Tıp
 2. Anatomi
 3. Fizyoloji
 4. Fizyopatoloji
 5. Tıbbi Histoloji ve Embriyoloji
 6. Tıp Tarihi ve Deontoloji
 7. Tıbbi Genetik
 8. Nükleer Tıp.

İster uzman ister pratisyen olsun bir doktorun en önemli görevi toplumu ve kişileri her türlü hastalıktan korumak, bütün çabalara karşın sağlığı bozulan bireyleri tedavi etmektir.
 

Çalışma Alanları

Ülkemizin sağlık personeline, özellikle hekime ihtiyacı gittikçe artmaktadır. Hekim ve sağlık personeli sayısının yetersiz olması ve yurt düzeyinde dengesiz dağılımı yüzünden sağlık hizmetlerinde istenen gelişme sağlanamamaktadır. Ülkemizde her alanda yetişmiş hekime, özellikle pratisyen hekime büyük ihtiyaç vardır. Hekimlerin %70’i uzman hekim olup ülkenin gelişmiş bölgelerinde toplandıkları göz önüne alınırsa az gelişmiş bölgelerde hekime olan gereksinim daha iyi anlaşılabilir. Ayrıca hekimler günümüzde özel klinik ve hastanelerde iyi imkanlarla iş bulabilmektedirler.
 

Hangi Puan Türü İle Gidilir?

Tıp bölümüne Sayısal Puan Türü ile gidebilirsiniz.
 

Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Tıp bölümünün puanları için Tıp Taban Puanları, diğer bölümlerin taban puanları için Üniversite Taban Puanları sayfamızı kontrol edebilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


YKS 2024'e Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+