Kimdir

Recaizade Mahmut Ekrem Kimdir? Edebi Kişiliği ve Önemli EserleriRecaizade Mahmut Ekrem Kimdir?

Recaizade Mahmut Ekrem 1 Mart 1847 İstanbul Vaniköyü’nde doğmuş. 31 Ocak 1914 yılında İstanbul’da vefat etmiş. Babası Mehmet Şakir Recai Efendi’dir. Annesi ise o dönemin köklü ailelerinden birinin kızı olan Adviye Hanım’dır. Daha küçük yaşlarda iken babasından Farsça ve Arapça öğrenmiş. Öğrenimine Beyazıd Rüşdiyesi’nde başlamış. 1858 yılında Mekteb-i İrfanı bitirmiş. Daha sonra sonra Harbiye İdadisi’ne verilmiş Fakat hastalandığı için 1862 yılında buradan alınıp Hariciye Mektubi Kalemi’ne verilmiştir. Burada Fransızca eğitimi alırken bir yandan Namık Kemal ile tanışmış ve edebiyata ilgi duymaya başlamış. Namık Kemal Avrupa’ya gidince Tasvir-i Efkar Gazetesinin yönetimi üstlenmiş. Bu gibi gazetelerde yazı yazarak edebi bir çevre edinmiştir.
 

Recaizade Mahmut Ekrem’in Edebi Kişiliği

 • Tanzimat ikinci dönemi başlatan yazar olarak bilinir.
 • Edebiyat kuramcısı ve teorisyendir.
 • “Sanat için sanat” görüşünü benimsemiştir
 • Döneminde “üstat” olarak anılır.
 • Şiirlerinde romantizmden etkilenmiş. Roman ve öykülerinde realizm akımından etkilenmiştir.
 • Şiirlerinde çoğunlukla aruz ölçüsü kullanmıştır.
 • Servet-i Fünun’un oluşmasında etkili olmuştur.
 • Eski edebiyatı savunan Muallim Naci’ye karşı yeni edebiyatı savunmuş. Muallim Naci’nin “göz için uyak” tezine karşı “kulak için uyak” görüşünü benimsemiştir.
 • “Zemzeme” adlı şiir kitabını yazmış ve önsözünde edebiyata dair görüş ve eleştirilerini açıklamıştır.
  Ona göre “Güzel olan her şey şiirin konusu olablir.” Yazar “fikri, hissi ve hayali” üç güzellikten olduğundan bahseder. Başka bir yerde “Zerreden küreye her şey şiirin konusu olabilir.” demiş ve şiirin konusunu olabildiğince genişletmiştir.
 • Recaizade Mahmut Ekrem’in “Zemzeme” adlı eserine karşılık Muallim Naci “Demdeme” adlı eleştirisini yazmıştır. aralarındaki tartışma “abes-muktebes” olarak da anılır.
 • İlk realist roman olan “ Araba Sevdası” adlı eseri yazmıştır.
 • Şiirlerinde aşk, doğa, keder, acı, ölüm gibi konular işlemiştir.
 • Yazarın “Afife Anjelik” adlı yapıtı ilk romantik dramdır. “Atala” adlı yapıtı ise romandan tiyatroya çevirilen ilk eserdir.

 

Recaizade Mahmut Ekrem’in Önemli Eserleri

ROMAN

ÖYKÜ

 • Muhsin Bey
 • Şemsa

ŞİİR

 • Nağme-i Seher
 • Yadigar-ı Şebab
 • Zemzeme (I., II., III. cilt)
 • Pejmürde
 • Nefrin
 • Nijad Ekrem

TİYATRO

 • Çok Bilen Çok Yanılır
 • Afife Anjelik
 • Atala
 • Vuslat Yahut Süreksiz Sevinç

ELEŞTİRİ

 • Takdir-i Elhan
 • Zemzeme III Mukaddimesi

EDEBİYAT BİLGİLERİ

 • Talim-i Edebiyat

BİYOGRAFİ

 • Kudemadan Birkaç Şair

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

YKS 2023'e Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+