Kimdir

Namık Kemal Kimdir? Edebi Kişiliği ve Önemli EserleriNamık Kemal Kimdir?

Namık Kemal 21 Aralık 1840 yılında Tekirdağ’da dünyaya gelmiş, 2 Aralık 1888 yılında Sakız Adasında vefat etmiştir. Asıl ismi Mehmet Kemal’dir. Namık ismini ona Eşref Paşa vermiştir. Babasının adı Mustafa Asım Bey’dir. Annesi ise Fatma Zehra Hanım’dır. Annesini çocuk yaşta kaybedince dedesi Abdullatif Paşa’nın yanında kalmaya başlamış. Rumeli ve Anadolu’nun çeşitli yerlerinde dedesiyle beraber kalırken Farsça ve Arapça öğrenmiş. 1859 yıllarında İstanbul’a babasının yanına taşınmış, burada Bayezid Rüştiyesi ve Valide Mektebi’nde öğrenim görmüştür. 1863 yılında Babıali Tercüme Odası’nda katip olarak işe başlamış. Bu sırada dönemin önemli sanatçılarıyla kaynaşma fırsatı bulmuştur. Gazeteci kimliğiyle de tarihimizde önemli başarılara imza atmıştır.
 

Namık Kemal’in Edebi Kişiliği

 • “Vatan şairi” olarak bilinir.
 • Encüman-ı Şuara topluluğunda yer almış. Osmanlıcılık düşüncesini savunmuştur.
 • “Sanat toplum içindir.” Görüşünü benimsemiştir.
 • Romantizm akımının etkisinde kalmıştır.
 • Romanı ve tiyatroyu toplumsal yaşama sokmuştur.
 • Türkiye’ye edebiyat eleştirisini ilk getirenlerden olmuştur.
 • Ziya Paşa’nın “Harabat” adlı eserine karşı “Tahrib-i Harabat” ve “Takip” adlı eserleri yazmıştır.
 • “Hürriyet” kavramını ilk kez şiirde kullanan şairdir.
 • Tanzimat döneminin en coşkulu şairi olarak bilinir.
 • Romanlarını sosyal fayda amacıyla yazmıştır.
 • Divan şiirini abartılı bir biçimde eleştirmiş. “Kocakarı masallarına” benzetmiştir.
 • “Lisan-ı Osmani Edebiyatı Hakkında Bazı Mülahazat-ı Şamildir.” Adlı makalesinde dil ile ilgili görüşlerini dile getirmiştir.
 • Şiirlerinde “vatan, hürriyet, adalet, hukuk…” gibi konular işlemiş. Romanlarında “aile yapısı, çocuk gelişimi ve tarih” gibi konular işlemiştir.
 • Sosyal ve siyasi konularda hicivler yazmıştır. (Hirrename)
 • Şiiri düşüncelerini aktarmada birer araç olarak görmüş. Sosyal konulara ağırlık vermiştir.
 • Namık Kemal’in şiir anlayışı üç döneme ayrılır:
  1. İlk dönem biçim bakımından eski, konu bakımından eski. (Gazelleri)
  2. Sonraki dönem biçim bakımından eski, konu bakımından yeni. (Hürriyet Kasidesi)
  3. Son dönem biçim bakımından yeni, konu bakımından yenidir. (Vaveyla)

 

Namık Kemal’in Önemli Eserleri

ROMAN

TİYATRO

 • Vatan Yahut Silistre : Sahnelenen ilk tiyatro
 • Celaleddin Harzemşah : Oynanmak için değil okunmak için yazılmıştır.
 • Akif Bey : Bir “aile dramı” konu alınır. Yiğitçe bir kocaya ihanet eden bir kadının toplumdaki yankılarını konu edinir.
 • Zavallı Çocuk : Aile zoruyla ve görücü usulüyle evlendirilen genç bir kızın trajik hayatını konu alır.
 • Gülnihal : Diğer adı “Raz-ı Dil” olarak bilinir. Zulüm ve haksızlığa karşı koyma düşüncesi anlatılır.
 • Kara Bela : Babürlerdeki harem ağalarının entrikaları ile Hint padişahın kızı ve vezirin oğlunun aşkı anlatılmıştır.

TARİH

 • Devr-i İstila
 • Evrak-ı Perişan
 • İslam Tarihi
 • Osmanlı Tarihi

ELEŞTRİ

 • Tahrib-i Harabat
 • Takip
 • İrfan Paşaya Mektup
 • Bahar-ı Daniş


2023 TYT Konuları
2023 AYT Konuları
Üniversite Taban Puanları

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

YKS 2023'e Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+