Kimdir

Köroğlu Kimdir? Edebi Kişiliği ve Önemli ŞiirleriKöroğlu Kimdir?

Asıl adı Ruşen Ali‘dir. Köroğlu 16. yüzyılda yaşamıştır. Bolu’nun Dörtdivan İlçesi’nde yaşadığı düşünülen bir halk şairidir. Köroğlu’nun hayatı hakkında kesin bir bilgi yoktur. Köroğlu adına ilişkin ilk bilgiler, Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesine dayanmaktadır. Seyahatnameye göre Yeniçeri Ocağında çöğür çalıp söylemekle ün yapmış Köroğlu adlı bir ozan karşımıza çıkıyor, III. Murat zamanında, Osmanlı ordusuyla İran savaşlarına katılmış olan şair Köroğlu ile yiğitlik ve iyilikseverliğiyle destanlaşan eşkıya Köroğlu halk zihninde kaynaşmıştır. Bir tür ordu şairi olarak bilinir.

Bir başka söylentiye göre de, Bolu Beyi’nin seyisi Yusuf’un oğlu Ruşen Ali asıl Köroğlu’dur. Bolu Beyi, babası Yusuf’un gözlerine mil çektirmiş. Ruşen Ali, babasını sağaltmak için Aras Irmağı’na götürmüş. Ama ilaç olacak köpükleri kendisi içip yiğitlik ve şairlik gücü kazanmış. Çamlıbel’e yerleşip babasının intikamını almak üzere Bolu Beyi’ne savaş açmıştır.
 

Köroğlu’nun Edebi Kişiliği

  • Destanlara ve halk hikayelerine konu olmuş bir halk kahramanıdır.
  • Köroğlu’nun kim olduğu kesin olarak bilinmemektedir. Yaşamı hakkında rivayetler vardır.
  • Bir rivayete göre Bolu Beyi babasını kör ettiği için ona isyan etmiş, onunla mücadele etmiştir. “Benden selam olsun Bolu Beyi’ne / Çıkıp şu dağlara yaslan­malıdır.” dizeleriyle ona isyan etmiştir.
  • Zulme karşı ayaklanmış, halkın sesi olmuştur.
  • Yiğitlik ve kahramanlık konularını işlediği koçaklama türü ile ünlenmiştir.
  • Şiirlerinde sadece hece ölçüsü kullanmıştır. Divan edebiyatının etkisinde kalmamıştır.
  • Aşk, doğa ve ölüm konularını dile getirdiği şiirleri de vardır.

 

Köroğlu’nun Şiir Örnekler

Benden Selam Olsun Bolu Beyine
Benden selam olsun Bolu Beyi’ne
Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır
Ok gıcırtısından kalkan sesinden
Dağlar seda verip seslenmelidir

Düşman geldi bölük bölük dizildi
Alnımıza kara yazı yazıldı
Tüfenk icad oldu mertlik bozuldu
Eğri kılıç kında paslanmalıdır

Köroğlu düşer mi hele şanından
Çogunu ayırır er meydanından
Kırat köpüğünden düşman kanından
Çevrem dolup şalvar ıslanmalıdır

Yürün Aslanlarım Savaş Edelim
Yürün aslanlarım savaş edelim
Buna kavga derler bey ne paşa ne
Haykırıp haykırıp kelle keselim
Seyreyleyin eli ayağı şaşana

Yürü beyler cenge harbi çalınır
İyi kötü bu meydanda bilinir
Kılıç değer adam iki bölünür
Nusret bizim beyler neci paşa ne

Gürzün kösteğini kola takmalı
Arap atı sağa sola yıkmalı
Kargılar mızraklar birden kalkmalı
Fırsat vermen Arap atlar kaçana

Köroglu der durman edek cengimiz
Bundan belli olsun yiğit hangimiz
Üç saat sürmeli burda hengimiz
Tarih yazın şu dağlara nişane

Davran Kırat Davran
Davran Kırat davran, yokuşa davran
Yokuşun başında soyuldu kervan
Düşman karşısında ne yapsın savran

Estir Kıratım es, yare gidelim
Dost, düşman içinde sıla edelim

Kıratı sorarsan yedidir yaşı
İridir gövdesi, ufaktır başı
Dizgini çekende un eder taşı

Estir Kıratım es, yare gidelim
Dost, düşman içinde sıla edelim

Yokuşa yukarı tavşan sekişlim
Bayıra aşağı ceylan büküşlüm
Alnı akıtmalı, göğsü nakışlım

Estir Kıratım es, yare gidelim
Dost, düşman içinde sıla edelim

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

YKS 2023'e Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+