Anonim Halk Edebiyatında Nazım Şekilleri | Bilgenç

Anonim Halk Edebiyatında Nazım Şekilleri

Anonim Halk Edebiyatında Nazım Şekilleri

Mani

 • Anonim halk edebiyatında en küçük nazım biçimidir.
 • Söyleyeni belli değildir.
 • 7’li hece ölçüsüyle söylenir.
 • Genellikle tek bir dörtlükten oluşur.
 • Kafiye biçimi “aaxa” şeklindedir.
 • İlk iki dize hazırlık dizesidir, ilk iki dizenin asıl konuyla ilgisi yoktur.
 • Asıl anlatılmak istenen son iki dizede verilir.
 • Maniler Divan Edebiyatı’ndaki… (mani hakkında ayrıntılı bilgiyi görmek için tıkla !)

Ninni

 • Annelerin bebeklerini uyutmak için belli bir ezgi ile söylediği parçalardır.
 • Çocukların psikolojisi üzerinde etkilidir. Türkünün özel biçimidir.
Örnek

Dandini dandini dastana
Danalar girmiş bostana
Kov bostancı danayı
Yemesin lahanayı

Türkü

 • Kendine özgü bir ezgiyle söylenen nazım biçimidir.
 • Genellikle söyleyeni belli değildir. Adları bilinen saz şairlerinin söyledikleri de zamanla halka mal olmuştur.
 • Daima bir ezgiyle söylenen (besteli), düzenleyicisi bilinmeyen ya da unutulmuş olan, değişik konulardan söz eden, genelde hecenin 7’li, 8’li ve 11 ‘li kalıbıyla oluş­turulan şiirlerdir.
 • Yapı olarak iki bölümden oluşur: Birinci bölüm asıl bölüm olan bent bölümüdür. İkinci bölüm ise bendin sonunda yinelenen nakarattır; buna bağlama ya da kavuş­tak denir.
 • Bölgelere göre… (türkü hakkında ayrıntılı bilgiyi görmek için tıkla !)

Ağıt

 • Sevilen bir kişinin ölümünden duyulan acıyı dile getiren ve her zaman bir ezgiyle söylenen şiirlerdir.
 • Ağıtlar aslında bir türkü çeşididir. Genellikle uzun hava ve kırık hava denilen ezgilerle söylenir.
 • Koşmanın bir çeşidi olan ağıtla karıştırıl­mamalıdır.
 • Aşık edebiyatındaki ağıtın söyleyeni bellidir.
 • İslamiyet öncesi Türk ede­biyatındaki karşılığı “sagu“, Divan edebiyatındaki karşılığı ise “mersiye’dir.
Örnek

Zihni dert elinden her zaman ağlar
Vardım ki bağ ağlar bağıban ağlar
Sümbüller perişan güller kan ağlar
Şeyda bülbül terk edeli bu bağı

Üniversite Taban Puanları 2019 İçin Tıklayınız.


TYT Konuları
AYT Konuları

Bu İçeriğe Emoji İle Tepki Ver

0
0
0
0
0
0

Yorum Yap

Yorumlar 0