Sözel Mantık Soruları ve Çözümleri | Bilgenç

Sözel Mantık Soruları ve Çözümleri

Sözel Mantık Soruları ve Çözümleri


Sözel Mantık Soruları ve Çözümleri (PDF)

Bu yazımızda TYT, DGS, KPSS ve ALES sınavlarının Türkçe testinde sorulan sözel mantık sorularına yer vereceğiz. Her yıl sınavlarda 3-4 soru sorulan sözel mantık sorularının belli bir yapısı vardır. Bu soruları çözebilmek için genellikle tablo veya grafik çözme yöntemine başvurulur. Test soruları aşağıda yer almaktadır. Soruların çözümü testin sonunda PDF formatında eklenmiştir.
 

Sözel Mantık Soruları

Tebrikler - Sözel Mantık Soruları testini başarıyla tamamladın. %%TOTAL%% sorudan %%SCORE%% doğru, %%WRONG_ANSWERS%% yanlış yaptın. Bence %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
1. - 4. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

Bir kurumun mülakatına katılan Ayça, Berk, Cemil, Demir, Ezgi, Filiz ve Gökhan adlı kişilerin mülakat sonunda aldıkları notlarla ilgili olarak aşağıdakiler bilinmektedir:
 • Berk en yüksek notu almamıştır.
 • Cemil, en yüksek nottan en düşük nota doğru yapılan sıralamada dördüncü sıradadır.
 • Ayça'nın notu Cemil'in notundan yüksek, Filiz'in notundan düşüktür.
 • Gökhan yalnızca Demir'den yüksek not almıştır.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesin olarak bilinebilir?
A
Kimin sonuncu olduğu
B
Berk'İn kaçıncı sırada olduğu
C
En yüksek notu kimin aldığı
D
Ayça'nın kaçıncı sırada olduğu
E
Kimin üçüncü sırada yer aldığı
Soru 2
I. En düşük notu alan öğrenci erkektir.
II. En yüksek notu alan öğrenci bayandır.
III. Sıralamada Ezgi'den hemen sonra bir bayan öğrenci vardır.

Verilen bu bilgilere göre yukarıdakilerden hangile­ri kesinlikle doğrudur?
A
I ve II
B
I, II ve III
C
I
D
III
E
II
Soru 3
I.Ezgi
II. Gökhan
III. Demir

Verilen bu bilgilere göre yukarıdaki öğrencilerden hangileri beşinci sırada olabilir?
A
I
B
III
C
II
D
I ve II
E
II ve III
Soru 4
4. Ezgi en yüksek notu almışsa aşağıdakilerden hangi­si kesinlikle yanlıştır?,
A
Filiz'in notu, Berk'in notundan yüksektir
B
En yüksek üç notu alanlar kız öğrencilerdir.
C
Cemil'in notu, Berk'in notundan yüksektir.
D
Berk'in notu, Ayça'nın notundan yüksektir.
E
Berk'in notu, Gökhan'ın notundan yüksektir.
Soru 5
5. - 9. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

En alttaki birinci olmak üzere, 4 katlı bir rafta Türk halk müziği, Türk sanat müziği, Türk pop müziği, ara­besk ve caz türünden CD'ler bulunmaktadır. CD'lerin yerleri ile ilgili şunlar bilinmektedir.
 • 2.rafta yalnız caz CD'leri bulunmaktadır.
 • 3. rafta iki tür CD, diğer raflarda bir tür CD bulunmaktadır.
 • Türk sanat müziği CD'leri, arabesk CD'lerinin üstündeki bir raftadır.
 • Türk pop müziği CD'leri, caz CD'lerinin üstünde­ki bir raftadır.
 • Arabesk CD'leri, Türk halk müziği CD'lerinin altındaki bir raftadır.


Bu bilgilere göre,
I. Arabesk
II. Türk sanat müziği
III. Türk pop müziği

CD'lerinden hangileri kesinlikle 1. raftadır?
A
I
B
I ve III
C
I ve II
D
III
E
II
Soru 6
I. Arabesk
II. Türk pop müziği
III. Türk halk müziği

Bu bilgilere göre 3. rafta yukarıdaki CD türlerin­den hangileri bulunabilir?
A
II
B
III
C
II ve III
D
I
E
I ve II
Soru 7
Türk sanat müziği CD'leri 4. raftaysa aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
A
Arabesk CD'leri, 3. raftadır.
B
Türk halk müziği CD'leri, 1. raftadır.
C
Türk pop müziği CD'leri, Türk halk müziği CD'lerinin üstündeki bir raftadır.
D
Türk halk müziği CD'leri, 3. raftadır.
E
Arabesk CD'leri, caz CD'lerinin üstündeki bir raftadır.
Soru 8
Türk sanat müziği CD'leri 3. raftaysa aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?
A
Türk pop müziği CD'leri Türk sanat müziği CD'leriyle aynı raftadır.
B
Arabesk CD'leri, Türk pop müziği CD'lerinin altındaki bir raftadır.
C
Türk halk müziği CD'leri, caz CD'lerinin altındaki bir raftadır.
D
Türk sanat müziği CD'leri, Türk pop müziği CD'lerinin altındaki bir raftadır.
E
Türk pop müziği CD'leri, 4. raftadır.
Soru 9
I. Türk sanat müziği
II. Arabesk
III. Türk halk müziği

Bu bilgilere göre yukarıdaki CD türlerinden hang­ilerinin yeri kesin olarak bilinmektedir?
A
I ve II
B
Yalnız II
C
Yalnız I
D
II ve III
E
Yalnız III
Soru 10
10. -14. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

Bir ilkokulda düzenlenen şiir yarışmasında Aybars, Batuhan, Cemil, Derya, Efe, Faruk ve Gizem adlı öğrenciler sırayla sahneye çıkacaklardır. Bu öğ­rencilerin sahneye çıkış sırasıyla ilgili olarak şunlar bilinmektedir:
 • Sahneye son çıkan Aybars da Batuhan da değildir.
 • Gizem, Cemil'den hemen sonra sahneye çıka­caktır.
 • Derya'dan sonra iki kişi daha sahneye çıkacak­tır.
 • Aybars, Faruk'tan hemen sonra sahneye çıka­caktır.
 • Sahneye ilk olarak Efe çıkacaktır.

Sahneye çıkış sırasıyla ilgili olarak aşağıdakiler­den hangisi kesinlikle yanlıştır?
A
Faruk, dördüncü sırada sahneye çıkacaktır.
B
Cemil, Derya'dan sonra sahneye çıkacaktır.
C
Batuhan, Efe'den hemen sonra sahneye çıka­caktır.
D
Aybars, Derya'dan önce sahneye çıkacaktır.
E
Batuhan, Faruk'tan önce sahneye çıkacaktır.
Soru 11
Aşağıdaki kişilerden hangisinin sahneye kaçıncı sırada çıktığı kesin olarak belli değildir?
A
Efe
B
Gizem
C
Derya
D
Batuhan
E
Cemil
Soru 12
Aybars 3. sırada sahneye çıktıysa aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?
A
Faruk, Batuhan'dan önce sahneye çıkmıştır.
B
Aybars, Cemil'den önce sahneye çıkmıştır.
C
Batuhan, 2. sırada sahneye çıkmıştır.
D
Gizem, Faruk'tan sonra sahneye çıkmıştır .
E
Cemil, Batuhan'dan sonra sahneye çıkmıştır.
Soru 13
Batuhan sahneye 2. sırada çıkmışsa Aybars sahneye kaçıncı sırada çıkmıştır?
A
5
B
4
C
3
D
6
E
7
Soru 14
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?
A
Faruk, Derya'dan sonra sahneye çıkmıştır.
B
Faruk 3. sırada sahneye çıkmıştır.
C
Batuhan Faruk'dan sonra sahneye çıkmıştır.
D
Batuhan 2. sırada sahneye çıkmıştır.
E
Aybars, Gizem'den önce sahneye çıkmıştır.
Soru 15
15. - 18. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

Bir eğitim fakültesinin matematik, Türkçe fizik PDR ve tarih öğretmenliği bölümlerinden mezun olan Ayşe, Bilal, Cemal, Dilek ve Erkan adlı öğrenciler mezun olduktan sonra farklı şehirlere öğretmen olarak atanmışlardır bir haftalık resmi tatilde memleketlerini ziyarete giden bu kişilerin ziyareti ile ilgili şunlar bilinmektedir
 • Salı ve cumartesi kimse memleketine gitmemiş, diğer günlerin her birinde sadece bir kişi memleketini ziyaret etmiştir.
 • Erkan ile Cemal'in ziyaretleri arasında iki gün vardır.
 • Erkan bir bayan öğretmenden bir gün önce, PDR öğretmeninden bir gün sonra ziyarete gitmiştir.
 • Branşı matematik ve Türkçe olan öğretmenler bayandır.
 • Bilal, Dilek'ten sonraki bir gün ziyarete gitmiştir.
 • Cemal hafta sonu gitmiştir.

Bu bilgilere göre Bilal'in branşı aşağıdakilerden hangisidir?
A
PDR
B
Fizik
C
Türkçe
D
Matematik
E
Tarih
Soru 16
Bu bilgilere göre, memleketini pazartesi günü ziyaret eden aşağıdakilerden hangisidir?
A
Cemal
B
Ayşe
C
Dilek
D
Bilal
E
Erkan
Soru 17
Ayşe için;
I. Erkan'dan sonra ziyarete gitmiştir.
II. Branşı matematiktir.
III. Tarih öğretmeni olarak görev yapmaktadır.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A
II ve III
B
Yalnız I
C
I ve II
D
Yalnız III
E
I ve III
Soru 18
Bu bilgilerden hareketle, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A
Ayşe'den sonra kimin ziyaret gittiği
B
Erkeklerden birinin fizik öğretmeni olduğu
C
Çarşamba günü kimin ziyaret gittiği
D
Branşı matematik olan öğretmenin kim olduğu
E
Erkeklerden birinin tarih öğretmeni olduğu
Soru 19
19. ve 20. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

Bir pazarlamacı, sattığı ürünleri tanıtmak için çıktığı iş gezisinde Afyon, Burdur, Çankırı, Diyarbakır Elazığ, şehirlerine uğramıştır. Bu pazarlamacının uğradığı şehirlerin sırası ve sattığı ürün miktarıyla ilgili olarak şunlar bilinmektedir:
 • Afyon'a Diyarbakır'dan daha sonra gitmiş ve daha az satış yapabilmiş; Çankırı'dan ise daha daha sonra gitmiş ve daha çok satış yapabilmiştir.
 • Elazığ'a Çankırı'dan Daha önce gitmiş ve daha az satış yapabilmiştir.
 • En çok satış yapabildiği şehir ilk gittiği şehirdir.

Bu pazarlamacının son gittiği şehir aşağıdakilerden hangisidir?
A
Afyon
B
Diyarbakır
C
Çankırı
D
Elazığ
E
Burdur
Soru 20
Bu pazarlamacının en çok satış yapabildiği şehir aşağıdakilerden hangisidir?
A
Elazığ
B
Afyon
C
Çankırı
D
Diyarbakır
E
Burdur
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.

 
Sözel Mantık Sorularının Çözümleri
 
Testi çözdükten sonra yaptığınız netleri bizimle yorum bölümünden paylaşabilirsiniz. Ayrıca testi başka bir arkadaşınızın çözmesini de isterseniz aşağıdaki sosyal medya butonlarından ona da gönderebilirsiniz.


Üniversite Taban Puanları 2019 İçin Tıklayınız.

2019 TYT Konuları
2019 YKS (AYT) Konuları

Bu İçeriğe Emoji İle Tepki Ver

0
0
0
0
0
0

Benzer Yazılar

Yorum Yap

Yorumlar 0

TYT/AYT'ye Evden Hazırlanın! 7/24 Online Eğitim.Hemen İncele
+