Deneme Sınavı

Sözel Mantık Soruları ve ÇözümleriSözel Mantık Sorusu Nedir?

Bu yazımızda sözel mantık soruları hakkında bilgi vereceğiz. Yazının devamında sözel mantık soruları hakkında bilgi verilecek, daha sonra sözel mantık soruları test biçiminde yer alacaktır. Yazının sonunda ise soruların çözümlü halini PDF formatında indirebileceksiniz.

Sözel Mantık, Türkçe ya da matematik müfredatı içinde yer alan bir konu değildir, ayrıca soruların çözümü için Türkçe dil bilgisi, (lise derslerinde gördüğümüz) klasik mantık ya da matematik bilgisi kesinlikle gerekmemektedir.

Sözel Mantık ifadesi aslında uydurulmuş bir ifadedir, yani literatürde böyle bir başlık yoktur. ÖSYM’de bu sorulara “Sözel Akıl Yürütme” ve “Mantıksal Çıkarım” şeklinde yer verilmektedir. Bu sorulara “Sözel Mantık” denmesinin nedeni soruların okuduğunu anlama ve yorumlamaya dayalı olmasıdır. Çünkü soruların başında verilen metin ve öncüller doğrudan sorunun çözümünde belirleyici olmaktadır.

Süre baskısı olmadığında aslında zor olmayan, hatta biraz ilgilenildiğinde keyifli de bir konu olan Sözel Mantık konusunun en büyük dezavantajı, (özellikle sınav esnasında) ciddi süre kaybettirmesidir. Bu yüzden bu soruların, hangi soru aralığında karşılaşılırsa karşılaşılsın, diğer sorulardan sonra çözülmesi, diğer bir deyişle sınavda en sona bırakılması önerilmektedir. Süre kaybını en aza indirmek için de bol bol soru çözmek, soru tiplerini ve kategorilerini tanımak gerekmektedir. Dikkat edildiğinde soruların büyük bir kısmının benzer kurguda hazırlandığı görülecektir.

Sözel Mantık konusunda ön yargılı olmamak, soru pratiği kazanmak gerekmektedir. Sözel Mantık konusunu size anlatan, bu soruları hazırlayanların sizlerden tek farkı, bu soruları tekrar tekrar çözüyor olmaları ve bir soruyu gördüklerinde daha önceki soru tipleriyle daha çabuk ilişkilendirebiliyor olmalarıdır. Dolayısıyla soruların (hatta aynı soruların) tekrar tekrar çözülmesi, öğrencilere de aynı pratikliği kazandıracaktır. Sözel Mantık sorularının neredeyse tamamı tablolar yardımıyla çözülebilmektedir. Tablo kullanılmadan çözülebilen soru sayısı çok azdır.
 

Sözel Mantık Soruları ve Çözümleri (PDF)

 

Sözel Mantık Soruları

Tebrikler - Sözel Mantık Soruları testini başarıyla tamamladın. %%TOTAL%% sorudan %%SCORE%% doğru, %%WRONG_ANSWERS%% yanlış yaptın. Bence %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
1. - 4. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

Bir kurumun mülakatına katılan Ayça, Berk, Cemil, Demir, Ezgi, Filiz ve Gökhan adlı kişilerin mülakat sonunda aldıkları notlarla ilgili olarak aşağıdakiler bilinmektedir:
 • Berk en yüksek notu almamıştır.
 • Cemil, en yüksek nottan en düşük nota doğru yapılan sıralamada dördüncü sıradadır.
 • Ayça'nın notu Cemil'in notundan yüksek, Filiz'in notundan düşüktür.
 • Gökhan yalnızca Demir'den yüksek not almıştır.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesin olarak bilinebilir?
A
Ayça'nın kaçıncı sırada olduğu
B
Kimin sonuncu olduğu
C
Kimin üçüncü sırada yer aldığı
D
Berk'İn kaçıncı sırada olduğu
E
En yüksek notu kimin aldığı
Soru 2
I. En düşük notu alan öğrenci erkektir.
II. En yüksek notu alan öğrenci bayandır.
III. Sıralamada Ezgi'den hemen sonra bir bayan öğrenci vardır.

Verilen bu bilgilere göre yukarıdakilerden hangile­ri kesinlikle doğrudur?
A
I ve II
B
II
C
III
D
I, II ve III
E
I
Soru 3
I.Ezgi
II. Gökhan
III. Demir

Verilen bu bilgilere göre yukarıdaki öğrencilerden hangileri beşinci sırada olabilir?
A
I ve II
B
III
C
II ve III
D
II
E
I
Soru 4
4. Ezgi en yüksek notu almışsa aşağıdakilerden hangi­si kesinlikle yanlıştır?,
A
En yüksek üç notu alanlar kız öğrencilerdir.
B
Cemil'in notu, Berk'in notundan yüksektir.
C
Berk'in notu, Gökhan'ın notundan yüksektir.
D
Filiz'in notu, Berk'in notundan yüksektir
E
Berk'in notu, Ayça'nın notundan yüksektir.
Soru 5
5. - 9. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

En alttaki birinci olmak üzere, 4 katlı bir rafta Türk halk müziği, Türk sanat müziği, Türk pop müziği, ara­besk ve caz türünden CD'ler bulunmaktadır. CD'lerin yerleri ile ilgili şunlar bilinmektedir.
 • 2.rafta yalnız caz CD'leri bulunmaktadır.
 • 3. rafta iki tür CD, diğer raflarda bir tür CD bulunmaktadır.
 • Türk sanat müziği CD'leri, arabesk CD'lerinin üstündeki bir raftadır.
 • Türk pop müziği CD'leri, caz CD'lerinin üstünde­ki bir raftadır.
 • Arabesk CD'leri, Türk halk müziği CD'lerinin altındaki bir raftadır.


Bu bilgilere göre,
I. Arabesk
II. Türk sanat müziği
III. Türk pop müziği

CD'lerinden hangileri kesinlikle 1. raftadır?
A
I ve III
B
II
C
I
D
III
E
I ve II
Soru 6
I. Arabesk
II. Türk pop müziği
III. Türk halk müziği

Bu bilgilere göre 3. rafta yukarıdaki CD türlerin­den hangileri bulunabilir?
A
II ve III
B
III
C
I
D
II
E
I ve II
Soru 7
Türk sanat müziği CD'leri 4. raftaysa aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
A
Türk halk müziği CD'leri, 3. raftadır.
B
Arabesk CD'leri, 3. raftadır.
C
Türk pop müziği CD'leri, Türk halk müziği CD'lerinin üstündeki bir raftadır.
D
Arabesk CD'leri, caz CD'lerinin üstündeki bir raftadır.
E
Türk halk müziği CD'leri, 1. raftadır.
Soru 8
Türk sanat müziği CD'leri 3. raftaysa aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?
A
Türk pop müziği CD'leri Türk sanat müziği CD'leriyle aynı raftadır.
B
Türk sanat müziği CD'leri, Türk pop müziği CD'lerinin altındaki bir raftadır.
C
Türk halk müziği CD'leri, caz CD'lerinin altındaki bir raftadır.
D
Arabesk CD'leri, Türk pop müziği CD'lerinin altındaki bir raftadır.
E
Türk pop müziği CD'leri, 4. raftadır.
Soru 9
I. Türk sanat müziği
II. Arabesk
III. Türk halk müziği

Bu bilgilere göre yukarıdaki CD türlerinden hang­ilerinin yeri kesin olarak bilinmektedir?
A
I ve II
B
Yalnız I
C
Yalnız II
D
Yalnız III
E
II ve III
Soru 10
10. -14. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

Bir ilkokulda düzenlenen şiir yarışmasında Aybars, Batuhan, Cemil, Derya, Efe, Faruk ve Gizem adlı öğrenciler sırayla sahneye çıkacaklardır. Bu öğ­rencilerin sahneye çıkış sırasıyla ilgili olarak şunlar bilinmektedir:
 • Sahneye son çıkan Aybars da Batuhan da değildir.
 • Gizem, Cemil'den hemen sonra sahneye çıka­caktır.
 • Derya'dan sonra iki kişi daha sahneye çıkacak­tır.
 • Aybars, Faruk'tan hemen sonra sahneye çıka­caktır.
 • Sahneye ilk olarak Efe çıkacaktır.

Sahneye çıkış sırasıyla ilgili olarak aşağıdakiler­den hangisi kesinlikle yanlıştır?
A
Cemil, Derya'dan sonra sahneye çıkacaktır.
B
Faruk, dördüncü sırada sahneye çıkacaktır.
C
Batuhan, Efe'den hemen sonra sahneye çıka­caktır.
D
Batuhan, Faruk'tan önce sahneye çıkacaktır.
E
Aybars, Derya'dan önce sahneye çıkacaktır.
Soru 11
Aşağıdaki kişilerden hangisinin sahneye kaçıncı sırada çıktığı kesin olarak belli değildir?
A
Cemil
B
Derya
C
Efe
D
Gizem
E
Batuhan
Soru 12
Aybars 3. sırada sahneye çıktıysa aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?
A
Cemil, Batuhan'dan sonra sahneye çıkmıştır.
B
Batuhan, 2. sırada sahneye çıkmıştır.
C
Faruk, Batuhan'dan önce sahneye çıkmıştır.
D
Gizem, Faruk'tan sonra sahneye çıkmıştır .
E
Aybars, Cemil'den önce sahneye çıkmıştır.
Soru 13
Batuhan sahneye 2. sırada çıkmışsa Aybars sahneye kaçıncı sırada çıkmıştır?
A
3
B
5
C
7
D
6
E
4
Soru 14
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?
A
Aybars, Gizem'den önce sahneye çıkmıştır.
B
Batuhan 2. sırada sahneye çıkmıştır.
C
Batuhan Faruk'dan sonra sahneye çıkmıştır.
D
Faruk, Derya'dan sonra sahneye çıkmıştır.
E
Faruk 3. sırada sahneye çıkmıştır.
Soru 15
15. - 18. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

Bir eğitim fakültesinin matematik, Türkçe fizik PDR ve tarih öğretmenliği bölümlerinden mezun olan Ayşe, Bilal, Cemal, Dilek ve Erkan adlı öğrenciler mezun olduktan sonra farklı şehirlere öğretmen olarak atanmışlardır bir haftalık resmi tatilde memleketlerini ziyarete giden bu kişilerin ziyareti ile ilgili şunlar bilinmektedir
 • Salı ve cumartesi kimse memleketine gitmemiş, diğer günlerin her birinde sadece bir kişi memleketini ziyaret etmiştir.
 • Erkan ile Cemal'in ziyaretleri arasında iki gün vardır.
 • Erkan bir bayan öğretmenden bir gün önce, PDR öğretmeninden bir gün sonra ziyarete gitmiştir.
 • Branşı matematik ve Türkçe olan öğretmenler bayandır.
 • Bilal, Dilek'ten sonraki bir gün ziyarete gitmiştir.
 • Cemal hafta sonu gitmiştir.

Bu bilgilere göre Bilal'in branşı aşağıdakilerden hangisidir?
A
PDR
B
Matematik
C
Tarih
D
Fizik
E
Türkçe
Soru 16
Bu bilgilere göre, memleketini pazartesi günü ziyaret eden aşağıdakilerden hangisidir?
A
Erkan
B
Dilek
C
Cemal
D
Ayşe
E
Bilal
Soru 17
Ayşe için;
I. Erkan'dan sonra ziyarete gitmiştir.
II. Branşı matematiktir.
III. Tarih öğretmeni olarak görev yapmaktadır.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A
Yalnız III
B
Yalnız I
C
I ve III
D
II ve III
E
I ve II
Soru 18
Bu bilgilerden hareketle, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A
Branşı matematik olan öğretmenin kim olduğu
B
Ayşe'den sonra kimin ziyaret gittiği
C
Erkeklerden birinin tarih öğretmeni olduğu
D
Erkeklerden birinin fizik öğretmeni olduğu
E
Çarşamba günü kimin ziyaret gittiği
Soru 19
19. ve 20. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

Bir pazarlamacı, sattığı ürünleri tanıtmak için çıktığı iş gezisinde Afyon, Burdur, Çankırı, Diyarbakır Elazığ, şehirlerine uğramıştır. Bu pazarlamacının uğradığı şehirlerin sırası ve sattığı ürün miktarıyla ilgili olarak şunlar bilinmektedir:
 • Afyon'a Diyarbakır'dan daha sonra gitmiş ve daha az satış yapabilmiş; Çankırı'dan ise daha daha sonra gitmiş ve daha çok satış yapabilmiştir.
 • Elazığ'a Çankırı'dan Daha önce gitmiş ve daha az satış yapabilmiştir.
 • En çok satış yapabildiği şehir ilk gittiği şehirdir.

Bu pazarlamacının son gittiği şehir aşağıdakilerden hangisidir?
A
Burdur
B
Çankırı
C
Diyarbakır
D
Elazığ
E
Afyon
Soru 20
Bu pazarlamacının en çok satış yapabildiği şehir aşağıdakilerden hangisidir?
A
Burdur
B
Afyon
C
Diyarbakır
D
Çankırı
E
Elazığ
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
 
Sözel Mantık Sorularının Çözümleri
 
Testi çözdükten sonra yaptığınız netleri bizimle yorum bölümünden paylaşabilirsiniz. Ayrıca testi başka bir arkadaşınızın çözmesini de isterseniz aşağıdaki sosyal medya butonlarından ona da gönderebilirsiniz.

33 Yorum

 1. Soru 16’nın cevabını gözden geçirir misiniz? “Cemal hafta sonu gitmiştir.” ifadesi öncüllerde var. Ancak cevaba göre bu adam pazartesi gitmiş, demişsiniz.

 2. 19. soruya bakabilir misiniz? “Afyon’a Diyarbakır’dan daha sonra gitmiş…” ifadesi var fakat cevap olarak “Diyarbakır” verilmiş.

 3. 19 ve 16. sorular da yanlışlık var düzeltin 16.da cemal öncüllerde hafta sonu diyo şıklarda pazartesi yapılmış 19 da diyarbakır son gün diyo afyona diyarbakırdan sonra uğradığı var öncülde

 4. İki sorunun cevabında hata vardır.

  16. Sorunun cevabı: B
  19. Sorunun cevabı: C

  Çözenler bu cevaplara göre çözsün.

  1. Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz. 16. Sorunun cevabı “Dilek”, 19. sorunun cevabı “Diyarbakır” olmalıdır.

 5. 19. soru yanlış Afyon’a Diyarbakır’dan sonra giderse nasıl en son gittiği şehir
  Diyarbakır oluyor

 6. soruların çoğu güzel ama 19. sorudaki yaptığınız bariz diyar bakırdan daha sonra afyona gitmiş dediğiniz halde son gittiği şehrin diyarbakır olara cevap çıkmasındaki aptallıktan sonra tüm sorulara olan gücevenim kül olup uçtu 🙂

 7. 19 . ve 20. sorularda bir problem olabilir mi ???? yazılanlar ile cevaplar uyuşmamaktadır.

 8. 19. ve 20. soru yanlış çözüm verilmiş. Doğru cevap 19’da son gittiği şehir Afyon veya Burdur. 20. soruda ise Diyarbakır veya Burdur olmalı.

 9. abi 5. sorudada hata var diyor ki 2. rafta caz varmış onun bir üstünde pop varmış eeee birinci rafta o zaman pop olur

 10. Ben çözdüm hepsini herhangi bir yanlış yok 16. ve 19. sorulara yanlış diyen arkadaşlar işlemlerinizi bi daha gözden geçirin herhangi bir yanlışlık yok..

 11. size çok teşekkür ederim .ben 6.sınıf öğrencisiyim ve doktor olmak istiyorum .bu yuzden sürekli mantık soruları cözuyorum .sizi çok begendim tebrikler lütfen bunun devamını getirin bu arada 18 doğrum çıktı

 12. 15 ve 16.soruyu cevaplıyorum.

  cumartesi kimse gitmediği için pazar günü tek cemale kalıyor.
  arada 2 gün olduğu için de perşembe gününe erkan kalıyor.
  pdr öğretmeni bir önce olduğu için salı gününe bilal düşüyor çünkü kadın öğretmenler türkçe ve matematik.
  doğal olarak tek erkek pdr öğretmeni olarak bilal kalıyor.

  dilek ile bilal arasında 1 gün olduğu için yani sonraki gün bilal gittiği için de pazartesi gününe dilek kalıyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

YKS 2023'e Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+