Halk Edebiyatı Test | Online Test Çöz

Halk Edebiyatı Test | Online Test Çöz

Bu yazımızda Türk Dili ve Edebiyatı dersinden “Halk Edebiyatı” konusunun testi yer almaktadır. Test içerisinde halk edebiyatının alt başlıkları olan,

  • Anonim Halk Edebiyatı
  • Aşık Edebiyatı
  • Tekke ve Tasavvuf Edebiyatı

konularından da sorular bulunmaktadır.

Testi bitirdikten sonra sayfanın en sonunda yer alan “Sonuçları Al” butonuna tıklamanız gerekiyor. Aldığınız sonuçları yorum bölümünden paylaşmayı unutmayın.
 

Halk Edebiyatı Testi

Tebrikler - Halk Edebiyatı Testi testini başarıyla tamamladın. %%TOTAL%% sorudan %%SCORE%% doğru, %%WRONG_ANSWERS%% yanlış yaptın. Bence %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi Halk edebiyatının özellikleri arasında yer almaz?
A
Sadece şiir alanında ürünler ortaya konmuş­tur.
B
Şiirlerde söz ve müzik iç içedir.
C
Genellikle yarım uyak ve redif kullanılmıştır.
D
Yalın bir dil kullanılmıştır.
E
Az da olsa söz sanatlarına yer verilmiştir.
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi Anonim Halk edebi­yatı ürünlerinden değildir?
A
Türkü
B
Meddah
C
Şarkı
D
Ortaoyunu
E
Mani
Soru 3
Maniyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Bir dörtlükten oluşur.
B
Uyak düzeni aaxa biçimindedir.
C
Anlatılmak istenen, ilk dizede belirtilir.
D
Konu sınırlaması yoktur.
E
Hece ölçüsünün 7'1i kalıbıyla söylenir.
Soru 4
Kendine has bir ezgiyle ..... söylenen, Anonim Halk edebiyatı nazım biçimlerindendir. Konuları de­virden devire ve yöreden yöreye göre değişiklik gösterir. Bent ve nakarat olmak üzere iki bölüm­den oluşur.

Bu parçada açıklanan nazım biçimi aşağıda­kilerden hangisidir?
A
Ninni
B
Mani
C
Koşma
D
Şarkı
E
Türkü
Soru 5
Halk hikayeleriyle ilgili olarak aşağıda veri­len bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Hem düzyazı hem şiir bölümleri vardır.
B
Genellikle sevgi ve yiğitlik konuları işlenmiştir.
C
Olağanüstü kişilere ve olaylara ağırlık veril­miştir.
D
Oluşturuldukları dönemdeki sosyal yapıyı yansıtmışlardır.
E
Az çok kültürlü, okuryazar aşıklar tarafından anlatılmıştır.
Soru 6
Halk edebiyatıyla ilgili olarak aşağıdaki yar­gılardan hangisi yanlıştır?
A
Deyimlere ve halk söyleyişlerinden yararlanıl­mıştır.
B
Daha çok, hece ölçüsünün 7'li, 8'li ve 11'li kalıpları kullanılmıştır.
C
Daha çok, hece ölçüsünün 7'li, 8'li ve 11'li kalıpları kullanılmıştır.
D
Sadece dörtlük ve hece ölçüsü kullanılmıştır.
E
Aşk, doğa güzellikleri, ayrılık, ölüm, yiğitlik gibi konular işlenmiştir.
Soru 7
Aşık edebiyatının nazım biçimlerindendir. İkisi de hece ölçüsünün 8'1i kalıbıyla söylenir. Aşk, sevgi, doğa güzellikleri, ayrılık acısı gibi konuları işleyenlerine ---; "bre, hey behey" gibi ünlem­lerle, yaşamdan ve talihten şikayet gibi konuları işleyenlerine --- denir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere, sırasıyla aşağıda verilenlerden hangisi getirilmelidir?
A
destan - hicviye
B
ilahi - devriye
C
güzelleme - taşlama
D
semai - varsağı
E
koşma - koçaklama
Soru 8
Aşağıdakilerin hangisi koşmanın, konularına göre adlandırılan türlerinden değildir?
A
Tekerleme
B
Koçaklama
C
Güzelleme
D
Ağıt
E
Taşlama
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi Halk edebiyatı ürünlerinden biri değildir?
A
Şarkı
B
İlahi
C
Türkü
D
Koşma
E
Semai
Soru 10
Aşık edebiyatında; aşk, sevgi ve doğa güzelliklerini anlatan şiirlere --; bir kimseyi ve toplu­mun aksayan yönlerini eleştiren şiirlere ----; kah­ramanlık, savaş ve dövüşleri anlatan şiirlere ----; bir kimsenin ölümünden duyulan acıyı dile getiren şiirlere ---- denir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere, sırasıyla aşağıdaki verilenlerden hangisi getirilmelidir?
A
türkü - koçaklama - destan - ağıt
B
koşuk - taşlama - sav - sagu
C
şarkı - mani - taşlama - mersiye
D
gazel - hiciv - mesnevi - mersiye
E
güzelleme - taşlama - koçaklama - ağıt
Soru 11
Aşağıdakilerin hangisinde verilenlerin tümü Aşık edebiyatı nazım biçimleridir?
A
İlahi - şarkı - koşma - rubai
B
Koşma - semai - varsağı - destan
C
Serrıai - rubai - mani - koşma
D
Şarkı - türkü - mani - ninni
E
Destan - mani - semai - ilahi
Soru 12
Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A
Meddah, yüksekçe bir yerde, bir hikayeyi, kişileri şivelerine göre konuşturarak anlatır.
B
Mani, ninni, türkü Anonim Halk edebiyatı na­zım biçimleridir.
C
Halk hikayeleri, bütünüyle düzyazı biçiminde oluşturulmuştur.
D
Pişekar ve Kavuklu ortaoyununun ana karakterleridir.
E
Karagöz, Hacivat'ın süslü konuşmalarıyla alay ederek onu gülünç duruma düşürür.
Soru 13
Tekke ve Tasavvuf edebiyatında Allah'a övgüde bulunmak ve yalvarmak için yazılan şiirlere ----; tasavvuftaki devir kuramını anlatan şiirlere ----; tarikat adabını ve derecelerini öğretmek için yazılan şiirlere ----; inançlardan alaylı bir üslupla söz eder gibi yazılan şiirlere ---- denir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere, sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilenler getiril­melidir?
A
semai - nutuk - devriye - şathiye
B
münacaat - tevhid - nutuk - devriye
C
tevhid - devriye - ilahi - hicviye
D
ilahi - devriye - nutuk - şathiye
E
ilahi - münacaat - şathiye - mersiye
Soru 14
Koşma ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Dörtlük sayısı 5-15 arasında değişir.
B
Aşık edebiyatına ait bir nazım biçimidir.
C
Hece ölçüsünün 11 'li kalıbıyla söylenir.
D
İşlenen konulara göre değişik adlar alır.
E
Son dörtlükte ozanın adı yer alır.
Soru 15
Bolu Beyi'nden babasının öcünü almak üzere dağlara çıkan ---, tüfeğin icat edilmesiyle mertli­ğin bozulduğunu söyler, yanındakileri dağıtır ve kendisi de ortadan kaybolur. Şiirlerinde yiğitlik, aşk ve doğa sevgisi gibi temalar coşkulu bir söyleyişle yer alır. Özellikle savaşlarını ve kahramanlıklarını anlattığı koçaklamalarıyla tanınmıştır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A
Seyrani
B
Dadaloğlu
C
Köroğlu
D
Karacaoğlan
E
Kaygusuz Abdal
Soru 16
Bolu Beyi'nden babasının öcünü almak üzere dağlara çıkan ---, tüfeğin icat edilmesiyle mertli­ğin bozulduğunu söyler, yanındakileri dağıtır ve kendisi de ortadan kaybolur. Şiirlerinde yiğitlik, aşk ve doğa sevgisi gibi temalar coşkulu bir söyleyişle yer alır. Özellikle savaşlarını ve kahramanlıklarını anlattığı koçaklamalarıyla tanınmıştır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A
Köroğlu
B
Seyrani
C
Kaygusuz Abdal
D
Dadaloğlu
E
Karacaoğlan
Soru 17
Yürü behey Bulgar Dağı
Senden yüce dağ olmaz mı
Sende yaylayan güzelin
Yanakları ağ olmaz mı

Bu dörtlüğün nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Rubai
B
Mani
C
Koşma
D
Türkü
E
Varsağı
Soru 18
Tasavvuf düşüncesini yaymak için Horasanlı'dan Anadolu'ya gelen ---, şiirlerinde sade bir Türkçe kullanmıştır. Yetiştirdiği dervişler, Os­manlı coğrafyasında dağılmış dergahlar kur­muştur. Arapça yazılmış "Makalat" adlı tasawu­fi konuların yer aldığı bir yapıtı vardır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakiler­den hangisi getirilmelidir?
A
Pir Sultan Abdal
B
Yunus Emre
C
Mevlana
D
Sultan Veled
E
Hacı Bektaş Veli
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi daha çok, şathiyeleri ile tanınmış bir Halk ozanıdır?
A
Kaygusuz Abdal
B
Pir Sultan Abdal
C
Karacaoğlan
D
Dadaloğlu
E
Köroğlu
Soru 20
Cennet cennet dedikleri
Birkaç köşkle birkaç huri
isteyene ver onları
Bana seni gerek seni

Bu dörtlüğün nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Şathiye
B
Semai
C
İlahi
D
Şarkı
E
Varsağı
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.

Bu İçeriğe Emoji İle Tepki Ver

9
2
1
6
2
5

Yorum Yap

Yorumlar 1

  • Gülay Arıcı
    Sorularınız çok güzel ama 4 soruda bilgide bir yanlışlık var o bent ve nakarat değil bent ve kavustak olması gerekir onu duzeltmeniz dilediyle
YKS 2021'e Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+