Test Çöz

Halk Edebiyatı Test | Online Test ÇözBu yazımızda Türk Dili ve Edebiyatı dersinden “Halk Edebiyatı” konusunun testi yer almaktadır. Test içerisinde halk edebiyatının alt başlıkları olan,

  • Anonim Halk Edebiyatı
  • Aşık Edebiyatı
  • Tekke ve Tasavvuf Edebiyatı

konularından da sorular bulunmaktadır.

Testi bitirdikten sonra sayfanın en sonunda yer alan “Sonuçları Al” butonuna tıklamanız gerekiyor. Aldığınız sonuçları yorum bölümünden paylaşmayı unutmayın.
 

Halk Edebiyatı Testi

Tebrikler - Halk Edebiyatı Testi testini başarıyla tamamladın. %%TOTAL%% sorudan %%SCORE%% doğru, %%WRONG_ANSWERS%% yanlış yaptın. Bence %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi Halk edebiyatının özellikleri arasında yer almaz?
A
Şiirlerde söz ve müzik iç içedir.
B
Yalın bir dil kullanılmıştır.
C
Az da olsa söz sanatlarına yer verilmiştir.
D
Genellikle yarım uyak ve redif kullanılmıştır.
E
Sadece şiir alanında ürünler ortaya konmuş­tur.
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi Anonim Halk edebi­yatı ürünlerinden değildir?
A
Şarkı
B
Meddah
C
Türkü
D
Ortaoyunu
E
Mani
Soru 3
Maniyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Konu sınırlaması yoktur.
B
Anlatılmak istenen, ilk dizede belirtilir.
C
Bir dörtlükten oluşur.
D
Hece ölçüsünün 7'1i kalıbıyla söylenir.
E
Uyak düzeni aaxa biçimindedir.
Soru 4
Kendine has bir ezgiyle ..... söylenen, Anonim Halk edebiyatı nazım biçimlerindendir. Konuları de­virden devire ve yöreden yöreye göre değişiklik gösterir. Bent ve nakarat olmak üzere iki bölüm­den oluşur.

Bu parçada açıklanan nazım biçimi aşağıda­kilerden hangisidir?
A
Koşma
B
Türkü
C
Mani
D
Ninni
E
Şarkı
Soru 5
Halk hikayeleriyle ilgili olarak aşağıda veri­len bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Az çok kültürlü, okuryazar aşıklar tarafından anlatılmıştır.
B
Olağanüstü kişilere ve olaylara ağırlık veril­miştir.
C
Genellikle sevgi ve yiğitlik konuları işlenmiştir.
D
Oluşturuldukları dönemdeki sosyal yapıyı yansıtmışlardır.
E
Hem düzyazı hem şiir bölümleri vardır.
Soru 6
Halk edebiyatıyla ilgili olarak aşağıdaki yar­gılardan hangisi yanlıştır?
A
Deyimlere ve halk söyleyişlerinden yararlanıl­mıştır.
B
Daha çok, hece ölçüsünün 7'li, 8'li ve 11'li kalıpları kullanılmıştır.
C
Aşk, doğa güzellikleri, ayrılık, ölüm, yiğitlik gibi konular işlenmiştir.
D
Daha çok, hece ölçüsünün 7'li, 8'li ve 11'li kalıpları kullanılmıştır.
E
Sadece dörtlük ve hece ölçüsü kullanılmıştır.
Soru 7
Aşık edebiyatının nazım biçimlerindendir. İkisi de hece ölçüsünün 8'1i kalıbıyla söylenir. Aşk, sevgi, doğa güzellikleri, ayrılık acısı gibi konuları işleyenlerine ---; "bre, hey behey" gibi ünlem­lerle, yaşamdan ve talihten şikayet gibi konuları işleyenlerine --- denir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere, sırasıyla aşağıda verilenlerden hangisi getirilmelidir?
A
semai - varsağı
B
destan - hicviye
C
güzelleme - taşlama
D
ilahi - devriye
E
koşma - koçaklama
Soru 8
Aşağıdakilerin hangisi koşmanın, konularına göre adlandırılan türlerinden değildir?
A
Tekerleme
B
Koçaklama
C
Taşlama
D
Güzelleme
E
Ağıt
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi Halk edebiyatı ürünlerinden biri değildir?
A
İlahi
B
Türkü
C
Semai
D
Şarkı
E
Koşma
Soru 10
Aşık edebiyatında; aşk, sevgi ve doğa güzelliklerini anlatan şiirlere --; bir kimseyi ve toplu­mun aksayan yönlerini eleştiren şiirlere ----; kah­ramanlık, savaş ve dövüşleri anlatan şiirlere ----; bir kimsenin ölümünden duyulan acıyı dile getiren şiirlere ---- denir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere, sırasıyla aşağıdaki verilenlerden hangisi getirilmelidir?
A
güzelleme - taşlama - koçaklama - ağıt
B
koşuk - taşlama - sav - sagu
C
gazel - hiciv - mesnevi - mersiye
D
türkü - koçaklama - destan - ağıt
E
şarkı - mani - taşlama - mersiye
Soru 11
Aşağıdakilerin hangisinde verilenlerin tümü Aşık edebiyatı nazım biçimleridir?
A
İlahi - şarkı - koşma - rubai
B
Serrıai - rubai - mani - koşma
C
Destan - mani - semai - ilahi
D
Şarkı - türkü - mani - ninni
E
Koşma - semai - varsağı - destan
Soru 12
Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A
Mani, ninni, türkü Anonim Halk edebiyatı na­zım biçimleridir.
B
Karagöz, Hacivat'ın süslü konuşmalarıyla alay ederek onu gülünç duruma düşürür.
C
Pişekar ve Kavuklu ortaoyununun ana karakterleridir.
D
Meddah, yüksekçe bir yerde, bir hikayeyi, kişileri şivelerine göre konuşturarak anlatır.
E
Halk hikayeleri, bütünüyle düzyazı biçiminde oluşturulmuştur.
Soru 13
Tekke ve Tasavvuf edebiyatında Allah'a övgüde bulunmak ve yalvarmak için yazılan şiirlere ----; tasavvuftaki devir kuramını anlatan şiirlere ----; tarikat adabını ve derecelerini öğretmek için yazılan şiirlere ----; inançlardan alaylı bir üslupla söz eder gibi yazılan şiirlere ---- denir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere, sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilenler getiril­melidir?
A
tevhid - devriye - ilahi - hicviye
B
ilahi - devriye - nutuk - şathiye
C
semai - nutuk - devriye - şathiye
D
münacaat - tevhid - nutuk - devriye
E
ilahi - münacaat - şathiye - mersiye
Soru 14
Koşma ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Hece ölçüsünün 11 'li kalıbıyla söylenir.
B
Son dörtlükte ozanın adı yer alır.
C
Aşık edebiyatına ait bir nazım biçimidir.
D
Dörtlük sayısı 5-15 arasında değişir.
E
İşlenen konulara göre değişik adlar alır.
Soru 15
Bolu Beyi'nden babasının öcünü almak üzere dağlara çıkan ---, tüfeğin icat edilmesiyle mertli­ğin bozulduğunu söyler, yanındakileri dağıtır ve kendisi de ortadan kaybolur. Şiirlerinde yiğitlik, aşk ve doğa sevgisi gibi temalar coşkulu bir söyleyişle yer alır. Özellikle savaşlarını ve kahramanlıklarını anlattığı koçaklamalarıyla tanınmıştır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A
Kaygusuz Abdal
B
Seyrani
C
Dadaloğlu
D
Karacaoğlan
E
Köroğlu
Soru 16
Bolu Beyi'nden babasının öcünü almak üzere dağlara çıkan ---, tüfeğin icat edilmesiyle mertli­ğin bozulduğunu söyler, yanındakileri dağıtır ve kendisi de ortadan kaybolur. Şiirlerinde yiğitlik, aşk ve doğa sevgisi gibi temalar coşkulu bir söyleyişle yer alır. Özellikle savaşlarını ve kahramanlıklarını anlattığı koçaklamalarıyla tanınmıştır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A
Seyrani
B
Kaygusuz Abdal
C
Dadaloğlu
D
Köroğlu
E
Karacaoğlan
Soru 17
Yürü behey Bulgar Dağı
Senden yüce dağ olmaz mı
Sende yaylayan güzelin
Yanakları ağ olmaz mı

Bu dörtlüğün nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Varsağı
B
Koşma
C
Türkü
D
Mani
E
Rubai
Soru 18
Tasavvuf düşüncesini yaymak için Horasanlı'dan Anadolu'ya gelen ---, şiirlerinde sade bir Türkçe kullanmıştır. Yetiştirdiği dervişler, Os­manlı coğrafyasında dağılmış dergahlar kur­muştur. Arapça yazılmış "Makalat" adlı tasawu­fi konuların yer aldığı bir yapıtı vardır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakiler­den hangisi getirilmelidir?
A
Hacı Bektaş Veli
B
Pir Sultan Abdal
C
Sultan Veled
D
Mevlana
E
Yunus Emre
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi daha çok, şathiyeleri ile tanınmış bir Halk ozanıdır?
A
Dadaloğlu
B
Kaygusuz Abdal
C
Pir Sultan Abdal
D
Karacaoğlan
E
Köroğlu
Soru 20
Cennet cennet dedikleri
Birkaç köşkle birkaç huri
isteyene ver onları
Bana seni gerek seni

Bu dörtlüğün nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Semai
B
Şarkı
C
İlahi
D
Varsağı
E
Şathiye
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Sorularınız çok güzel ama 4 soruda bilgide bir yanlışlık var o bent ve nakarat değil bent ve kavustak olması gerekir onu duzeltmeniz dilediyle

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

YKS 2022'ye Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+