Deyimler

Goygoyculuk Yapmak Deyiminin Hikayesi KısacaBu yazımızda Goygoyculuk Yapmak Deyiminin Hikayesini ve nerede kullanıldığını sizlerle paylaşacağız.

Goygoyculuk Yapmak Deyiminin Hikayesi

Başkalarına yağcılık ve şakşakçılık yapanlar ya da kışkırtanlara hitaben kullanılır.

Bu deyim günümüzde; yağcılık ve şakşakçılık yapanlar ya da kışkırtanlara hitaben kullanılsa da aslında, bedensel eksilklik­liklerine rağmen yaşamaya çalışanların hayata sarılma çare­lerinden kaynaklanmıştır. Anadolu’da geçim sıkıntısı çeken kimi görme, kimi yürüme engelli vatandaşlar hep İstanbul’a giderlermiş. Buradaki bu yığılmanın zaman içinde sosyal bir konu olacağı kaçınılmazdır.

Osmanlı, Anadolu’nun çeşitli yerlerinden İstanbul’a gelen kimi yürüme kimi görme özürlü insanların korunması ve ikame etmesi işini, genelde vakıf ve tarik.atlara çözdürürdü. Bunlardan birisi de Şehzadebaşı Camii’nin karşısında bulu­nan “Tabhane” isimli vakıf binasıydı. Anadolu’dan gelen çe­şitli engelli insanlar, gündüzleri, geceleri de burada kalarak, kendilerine yapılan para yardımlarını paylaşırlardı. Bunların arasındaki görme engellilerin genelde sesleri güzel olduğun­dan, okudukları çeşitli şarkılar ve ilahilerle insanları daha ko­lay etki altına alırlar ve böylelikle daha çok yardım toplamış olurlardı. Ancak, görme engelli olduklarından, destek alınası için, yanlarına muhakkak bir yürüme engelli arkadaş alırlardı.

Bu destek bütünleşmesi zamanla gruplaşmaya dönüşür. İmam olduğu söylenen, altı kör, altı topal bir araya gelip grup kurarlar. Görme engelliler, ilahinin sözlerini söylerken yürü­me engelliler de “Hey kaygulu canım” diyerek, nakarat kısmı­nı okurlarmış. Bu grup uygulaması çok tutmuş ve engelli va­tandaşların arasında “goy goya çıkmak” olarak ifade bulmuş ve bu gruplara da “goygoycular” denmiş.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

YKS 2022'ye Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+