Türk Dili ve Edebiyatı

Forum Nedir | Forumun Özellikleri NelerdirForum Nedir?

Forum sözcüğü adını Romalıların eskiden yapılan halk toplantılarından alır. Toplumu ilgilendiren bir konuda ve bir başkan denetiminde yapılan konuşmalara forum denir.

Panel ve açık oturum gibidir. Onlardan farkı konuşmaların sonunda dinleyicilerin de tartışmaya katılıp düşünce ve görüşlerini söylemeleri yani tartışmaya katılmalarıdır. Forum aslında bir tartışma türü değildir, toplu tartışmaların önemli bir bölümüdür. Bu yüzden panelin devamı ya da geliştirilmiş bir türü sayılabilir.

Forumun amacı kamuoyunu ilgilendiren bir konuda sadece uzmanların görüşlerine değil dinleyicilerin de düşüncelerine yer vermek, böylece çok sesliliği sağlamaktır. Forum sayesinde dinleyiciler konu üzerinde daha aktif düşünme olanağı bulur.

Başkan ilkin konuyu olumlu olumsuz yanlarıyla katılanlara açıklar. Forumda dinleyiciler dışında bir ya da birden fazla konuşmacı katılabilir. Konuşmacılar 15-25 dakika arasında görüşlerini kısaca bildirdikten sonra dinleyiciler söz alarak kendi görüşlerini bildirirler.

Bir, bir buçuk saat arasında değişen forumun sonunda başkan dinleyenlerin ve konuşmacıların görüşlerini özetler. Forumdan, sınıf içi çalışması olarak, sınıf ve okulca yapılacak işlerde alınacak kararlar konusunda yararlanılabilir.

Forumun Özellikleri Nelerdir?

  • Asıl adını Roma da yapılan halk toplantılarından alır.
  • Forumun süresi 30-90 dakika olmalıdır.
  • Tartışılan konu ilk önce tartışmacılar arsında geçer konuya dinleyiciler daha sonra dahil olur.
  • Söz hakkı alan dinleyiciler konu dışında herhangi bir şeye değinmemelidir.
  • Temel amaç dinleyicinilerin konu üzerinde daha fazla fikir sahibi olmasıdır.
  • Forum başkanının tartışılan konuyu çok iyi bilmesi ve konuşmacıları iyi tanıması gerekir.
  • Forum başkanının ortama hakim olması ve gerektiğinde ortalığı yumuşatmayı bilmelidir.
  • Konuşmacılar konuyla ilgili uzman kişiler olmalıdır.
  • Dinleyicinin sorduğu sorular kısa ve net olmalıdır.Başkan eğer forumu tek başına bir tartışma şekli olarak ele alacaksa, konuşma kurallarını, forumun nasıl yapılacağını ve konuyu kısaca anlatır.
  • Forumda söz alan dinleyicilerin konu dışına çıkmaması, özel sorulara girmemesi ve sorularının kısa ve öz olması gerekir.

Forum Başkanının Görevleri

Forumda, katılanların pek çoğu farklı görüşlerle konuşmaya katılacaklarından, başkanın dikkatli ve uyanık olması, kargaşaya meydan vermemesi, tartışmanın esas konudan uzaklaştırılmaması ve kişiselleştirilmemesi için uzlaşıcı ve toparlayıcı bir tavır alması gerekir.

Başkanın tartışma konusunu çok iyi bilmesi, konuşmacı ve dinleyicileri iyi tanıması, olay ve konuşmacıları kısa sürede doğru bir şekilde algılaması, farklı düşünceler arasında ilişkiler kurabilecek kültür, anlayış ve yeteneğe sahip olması çok önemlidir. Ayrıca konuşmanın akışını yönlendirebilecek bir hoşgörü ve otoriteyi de ustalıkla kullanması gerekmektedir.

Forumda konuşmacılara hem soru sormak hem de açıklamalarda bulunmak üzere dinleyicilere söz hakkı verileceğini belirtilir. Konuşmaların, açıklamaların ve soruların forumun konuşması etrafından birleşmesi gerektiği vurgulanır.

Günümüzde Dinleyicisiz Forum Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

Kamuoyunu aydınlatmak düşüncesiyle belli bir konuyu tartışmaları sırasında ses ve görüntülerin teknik olanaklarla tespit edilip daha sonra bunların medya aracılığıyla yayımlanması dinleyicisiz forumun ortaya çıkmasını sağlamıştır. Forum, yönetimi güç bir toplantıdır. Bütün halkı kapsayan, geniş bir toplantı olarak değil, bir iş ya da meslekte, bir kurumda çalışan insanların kendi sorunları üzerinde yapılan bir toplantı olarak uygulanmaktadır. Forumda konuşulacak konu, toplantıyı düzenleyen biri tarafından açıklanır. Katılanlardan isteyenler söz alarak konuşur. Böylece, istek ve beklentiler anlaşılmış olur.
 
» Diğer sözlü anlatım türleri hakkında bilgi almak için Sözlü Anlatım Türleri adlı yazımızı inceleyebilirsiniz.

İlgili Makaleler

5 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

YKS 2023'e Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+