Meslek Rehberi

Çevre Mühendisliği Bölümü Hakkında BilgiÇevre Mühendisliği Bölümü Nedir?

Bu yazımızda Çevre Mühendisliği bölümü hakkında bilgi vereceğiz.
 

Programın Amacı

Çevre mühendisliği, hava, su, toprak gibi doğal kaynakların en iyi biçimde kullanılması, bunların kirlenmesine neden olan etkenlerin kaynaklarında kontrolü ve yok edilmesi, kirlenmenin yol açtığı estetik ve ekonomik kayıpların önlenerek insan sağlığına ve refahına uygun çevre koşullarının yaratılması konularında eğitim ve araştırma yapar.
 

Programda Okutulan Dersler

Çevre mühendisliği bölümünde öğrenim süresi 4 yıldır. Öğrenimin ilk yılında matematik, fizik, kimya, biyoloji gibi temel dersler okutulur. Daha sonraki yıllarda, çağdaş çevre mühendisliğinin gerektirdiği mesleki bilgi ve beceriyi kazandıracak dersler verilir. Bunlar arasında ikinci yıldan başlayarak, çevre kimyası, çevre mikrobiyolojisi ve kimyasal mikrobiyoloji, bilgisayar kullanımı, hidrolik, hava, su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesi, en iyi biçimde kullanılması, kirliliğin kontrolü ve önlenmesi, katı, sıvı ve gaz atıkların, gerek alışılagelmiş gerekse ileri düzeyde teknikler kullanarak, çevreye zararsız hale getirilmelerine yönelik sistemlerin projelendirilmeleri gibi dersler ve uygulama çalışmaları bulunmaktadır. Bu bölümde ayrıca yaz stajları ve uygulama dersleri zorunludur.
 

Gereken Nitelikler

Çevre mühendisliğine girmek isteyenlerin üretken, araştırıcı, azimli, genel akademik yeteneğe sahip,matematik, fizik, kimya ve biyoloji gibi fen dersleri yanında ekonomi, sosyoloji gibi sosyal alanlara da ilgi duyan, daha iyi ve sağlıklı bir çevre yaratabilmek için mücadele verecek kişiler olması gerekir.
 

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Çevre mühendisliğinden mezun olanlara “Çevre Mühendisi” unvanı verilir. Çevre mühendisi çevrede yapılan tüm üretim ve tüketim faaliyetlerinin insan sağlığına, refahına ve doğal dengeye zarar vermeyecek biçimde ayarlanması için gereken önlemleri araştırır, su, toprak ve hava ortamlarında kalite kontrolleri yapar, fabrika atıklarının insan sağlığına zararlı hale gelmeye başladığı miktarı saptar; yerleşim merkezlerinde kanalizasyon, su şebekesi gibi sistemlerin insan sağlığına en uygun biçimde yapılıp isletilmesi için gerekli önlemlerin alınmasına çalışır. Çevre konuları çok yönlü olduklarından, çevre mühendisleri başta inşaat ve kimya olmak üzere, yerine göre, tüm diğer mühendislerle; şehir ve bölge plancılarıyla; mimarlarla; biyolog, kimyager ve fizikçi gibi fen bilimcilerle, sosyolog, psikolog gibi sosyal bilimcilerle, ekonomistlerle, işletmecilerle çalışma ve işbirliği yapma durumundadırlar. Çalışma ekibinde anlaşma ve uyum olduğu, alınan kararlar uygulamaya yansıdığı sürece kişi bu alandaki çalışmalarından doyum sağlayabilir.
 

Çalışma Alanları

Çevre mühendisliği çağımızın sorunu olan çevre kirlenmesini önlemeyi hedef aldığı ve doğrudan insan sağlığını ve refahını korumayı amaçladığı için, önümüzdeki yıllarda daha da önem kazanacaktır. Çevre mühendislerinin çoğu planlamacı olarak bakanlıklar, Karayolları Genel Müdürlüğü, Köy Hizmetleri, İller Bankası ve belediyelerde görev alabilirler. Sağlık Bakanlığı merkez ve il teşkilatlarında ve Başbakanlığa bağlı olan Çevre Genel Müdürlüğünde çevre mühendislerine gereksinim duyulmaktadır. Özel çalışanlar yukarıda belirtilen kamu kurumları, belediyeler ya da kişi ve firmaların araştırma ve planlama işlerini yapabilmekte, İller Bankası ve belediyelerce ihaleye çıkarılan şehir imar planlarını hazırlamaktadırlar. Ayrıca uzmanlaştıkları konulara göre ulaşım, tarihsel çevre, doğal çevre ve turizm planlaması konularında çeşitli iş alanları bulunmaktadır.
 

Hangi Puan Türü İle Gidilir?

Çevre Mühendisliği bölümüne Sayısal Puan Türü ile gidebilirsiniz.
 

Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Çevre mühendisliği bölümünün puanları için Çevre Mühendisliği Taban Puanları, diğer bölümlerin taban puanları için Üniversite Taban Puanları sayfamızı kontrol edebilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

YKS 2023'e Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+