9. Sınıf

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları (2019-2020)9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

Bu yazımızda 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersinin 1. döneminin ikinci sınavında karşımıza çıkabilecek soruların, hazırlanmış yazılılarını bulabilirsiniz. Bu şekilde sınava girmeden önce bir hazırlık yapıp kendinizi test edebilirsiniz.

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 2. yazılılarında çıkması muhtemel konular şu şekildedir:

Hikaye (Öykü)

Bu konuda, genel anlamda baktığımızda Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. Metinde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. Bunlar dışında; Metnin tema ve konusunu belirler, metindeki çatışmaları belirler, metni yorumlar, metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler ve metnin üslup özelliklerini belirler. Bu konuyu inceleme başladığımızda ise “Hikaye nedir?, Hikaye türleri nedir?…” gibi alt başlıkları görürüz.

Şiir

Bu konuda ise “Şiir nedir?, Şiir bilgisi ve Şiir türleri” gibi konuların üzerinde durulur. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri belirler. Şiirin temasını belirler. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiiri yorumlar. Metinler arası karşılaştırmalar yapar. Şiirde söyleyici ile hitap edilen kişi/varlık arasındaki ilişkiyi belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder.

Masal/Fabl

Bu konuda, Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. Metnin tema ve konusunu belirler. Metindeki çatışmaları belirler. Metnin olay örgüsünü belirler. Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler. Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. Metinde anlatıcı ve bakış açısının işlevini belirler. Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. Metnin üslup özelliklerini belirler.
Metinde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Metni yorumlar. Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.

Ayrıca her konun sonunda bir dil bilgisi konusu işlenir. Bu konuların sonunda ise isim ve sıfat konuları işlenmiştir.

Aşağıdaki butonlara tıklayarak 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı 1. dönem 2. yazılı sorularını ve cevaplarını word dosyası olarak indirebilirsiniz.

NOT: Farklı soruları çözmeniz amacıyla 3 farklı yazılı eklenmiştir. Sorular birbirinden farklıdır.

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları
9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları
9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları-2
9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları-3
9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları-4

Bir Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

YKS 2022'ye Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+