9. Sınıf

9. Sınıf Kimya 2. Dönem 2. Yazılı Soruları (2019-2020)9. Sınıf Kimya 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

Bu yazımızda 9. Sınıf Kimya 2. Dönem 2. yazılı sınavında karşımıza çıkabilecek soruların, hazırlanmış yazılı sınavlarını bulabilirsiniz. Bu şekilde sınava girmeden önce bir hazırlık yapıp kendinizi test edebilirsiniz.

9. Sınıf Kimya 2. Dönem 2. yazılı sınavında karşımıza çıkması muhtemel konular şu şekildedir:

Maddenin Fiziksel Halleri

Bu konuda maddenin farklı hâllerde olmasının canlılar ve çevre için önemini açıklar. Suyun fiziksel hâllerinin (katı, sıvı, gaz) farklı işlevler sağladığı vurgulanır. LPG (sıvılaştırılmış petrol gazı), deodorantlardaki itici
gazlar, LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz), soğutucularda kullanılan gazların davranışları üzerinden hâl değişimlerinin önemi vurgulanır. Havadan azot ve oksijen eldesi üzerinde durulur.

Katılar

Bu konuda ise katıların özellikleri ile bağların gücü arasında ilişki kurar. Katılar sınıflandırılarak günlük hayatta sıkça karşılaşılan tuz, iyot, elmas ve çinko katılarının taneciklerini bir arada tutan kuvvetler üzerinde durulur.

Sıvılar

Bu konuda da sıvılarda viskozite kavramını açıklar. Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. Viskozitenin moleküller arası etkileşim ile ilişkilendirilmesi sağlanır. Farklı sıvıların viskoziteleri sıcaklıkla ilişkilendirilir. Farklı sıvıların viskoziteleri sıcaklıkla ilişkilendirilir. Farklı sıcaklıklarda su, gliserin ve zeytinyağının viskozite deneyleri yaptırılarak elde edilen sonuçların karşılaştırılması sağlanır. Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma‐yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. Kaynama olayı dış basınca bağlı olarak açıklanır. Faz diyagramlarına girilmeden kaynama ile buharlaşma olayının birbirinden farklı olduğu belirtilir. Doğal olayları açıklamada sıvılar ve özellikleri ile ilgili kavramları kullanır. Atmosferdeki su buharının varlığının nem kavramıyla ifade edildiği belirtilir. Meteoroloji haberlerinde verilen gerçek ve hissedilen sıcaklık kavramlarının bağıl nem kavramıyla ifade edildiği belirtilir. Bağıl nem hesaplamalarına girilmez.

Gazlar

Bu konuda gazların genel özelliklerini açıklar. Gaz yasaları ve kinetik‐moleküler teoriye girilmez. Gazların basınç, sıcaklık, hacim ve miktar özelliklerini birimleriyle ifade eder. Basınç birimleri olarak atm ve mmHg; hacim birimi olarak litre (L); sıcaklık birimleri olarak Celcius (oC) ve Kelvin (K); miktar birimi olarak da mol verilir. Birim dönüşümlerine ve hesaplamalara girilmez.

Plazma

Bu konuda ise saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. Hâl değişim grafikleri üzerinden erime‐donma,
buharlaşma‐yoğuşma ve kaynama süreçleri incelenir. Gizli erime ve buharlaşma ısılarıyla ısınma‐soğuma
süreçlerine ilişkin hesaplamalara girilmez. Saf suyun hâl değişim deneyi yaptırılarak grafiğinin
çizdirilmesi sağlanır.
 

9. Sınıf Kimya 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları
9. Sınıf Kimya 2. Dönem 2. Yazılı Soruları
9. Sınıf Kimya 2. Dönem 2. Yazılı Soruları-2
9. Sınıf Kimya 2. Dönem 2. Yazılı Soruları-3
9. Sınıf Kimya 2. Dönem 2. Yazılı Soruları-4
9. Sınıf Kimya 2. Dönem 2. Yazılı Soruları-5

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

YKS 2022'ye Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+