10. Sınıf

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 1. Yazılı Soruları (2019-2020)10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

Bu yazımızda 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersinin 1. döneminin ilk sınavında çıkabilecek soruların, hazırlanmış yazılılarını ve cevaplarını bulabilirsiniz. Bu şekilde sınava girmeden önce bir hazırlık yapıp kendinizi test edebilirsiniz.

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 1. yazılılarında çıkması muhtemel konular şu şekildedir:

Edebiyatın Tarih ve Din ile İlişkisi/ Türk Edebiyatının Ana Dönemleri/ Türkçenin Tarihi Gelişimi

Bu konuda tarihî gerçekliğin edebî metinlerde yeniden yorumlandığını, edebiyatın tarihten yararlanabileceğini, dinî hayatın edebî dönemleri belirleyen etkenlerden biri olduğunu bilir. Edebiyat-Din İlişkisinden bahseder. Edebiyatın dinî hayata, dinî hayatın da edebiyata ve dile etkide bulunduğunu fark eder. Türk edebiyatının ana dönemlerini (İslamiyet’in kabulünden önceki Türk edebiyatı, İslamiyet dönemi Türk edebiyatı, Batı etkisinde gelişen dönem) metinlerden yola çıkarak fark eder. Sözlü edebiyat dönemini bilir. Yazılı edebiyat dönemini Türklerin kullandığı alfabeleri (Kök Türk, Uygur, Arap, Kiril, Latin alfabesi) çerçevesinde tanır.

Yazım ve Noktalama

Bu konuda da metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar.

Halk Hikayesi/ Dede Korkut Hikayeleri/ Mesnevi

Bu konuda ise metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. Metnin tema ve konusunu belirler. Metindeki çatışmaları belirler. Metnin olay örgüsünü belirler. Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler. Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. Metinde anlatıcı ve bakış açısının işlevini belirler. Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. Metnin üslup özelliklerini belirler. Metinde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. Metni yorumlar. Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.

Fiilimsiler

Bu konuda da metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar.
 
NOT: Farklı soruları çözmeniz amacıyla 3 farklı yazılı eklenmiştir. Sorular birbirinden farklıdır.

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları
10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 1. Yazılı Soruları
10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 1. Yazılı Soruları-2
10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 1. Yazılı Soruları-3
10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 1. Yazılı Soruları-4
10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 1. Yazılı Soruları-5

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

YKS 2022'ye Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+