9. Sınıf

9. Sınıf Kimya 1. Dönem 2. Yazılı Soruları (2019-2020)9. Sınıf Kimya 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

Bu yazımızda 9. Sınıf Kimya 1. dönem 2. yazılı sınavında karşımıza çıkabilecek soruların, hazırlanmış yazılı sınavlarını bulabilirsiniz. Bu şekilde sınava girmeden önce bir hazırlık yapıp kendinizi test edebilirsiniz.

9. Sınıf Kimya 1. dönem 2. yazılı sınavında karşımıza çıkması muhtemel konular şu şekildedir:

Atom Modelleri

Bu konuda Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom  modellerini açıklar. Bohr atom modeli, atomların soğurduğu/yaydığı ışınlar ile  ilişkilendirilir. Hesaplamalara girilmeden sadece ışın  soğurma/yayma üzerinde durulur. Bohr atom modelinin sınırlılıkları belirtilerek modern atom  teorisinin (bulut modelinin) önemi vurgulanır. Orbital kavramına girilmez. Atom modellerinin açıklanmasında bilişim  teknolojilerinden (animasyon, simülasyon, video vb.)  yararlanılır.

Atomun Yapısı

Bu konuda ise Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. Elektron, proton, nötron, atom numarası, kütle numarası, izotop, izoton, izobar ve izoelektronik kavramları tanıtılır. Elektron, proton ve nötronun yük ve kütlelerinin nasıl bulunduğu sürecine ve izotop atomlarda ortalama atom kütlesi hesabına girilmez.

Periyodik Sistem

Bu konuda elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. Mendeleyev’in periyodik sistem üzerine yaptığı çalışmalar ve Moseley’in katkıları üzerinde durulur. Atomların katman‐elektron dağılımlarıyla periyodik
sistemdeki yerleri arasındaki ilişki açıklanır. İlk 20 element esas olup diğer elementlerin katman elektron dağılımlarına girilmez. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. (Elementlerin sınıflandırılması metal, ametal, yarı metal ve asal (soy) gazlar olarak yapılır.) Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. Periyodik özelliklerden metalik‐ametalik, atom yarıçapı, iyonlaşma enerjisi, elektron ilgisi ve elektronegatiflik kavramları açıklanır; bunların nasıl ölçüldüğü konusuna girilmez. Kovalent, iyonik, metalik, van der Waals yarıçap tanımlarına girilmez. Periyodik özelliklerin açıklanmasında bilişim teknolojilerinden (animasyon, simülasyon, video vb.) yararlanılır.
 

9. Sınıf Kimya 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları
9. Sınıf Kimya 1. Dönem 2. Yazılı Soruları
9. Sınıf Kimya 1. Dönem 2. Yazılı Soruları-2
9. Sınıf Kimya 1. Dönem 2. Yazılı Soruları-3
9. Sınıf Kimya 1. Dönem 2. Yazılı Soruları-4
9. Sınıf Kimya 1. Dönem 2. Yazılı Soruları-5

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

YKS 2022'ye Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+