10. Sınıf

10. Sınıf Kimya 1. Dönem 2. Yazılı Soruları (2019-2020)10. Sınıf Kimya 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

Bu yazımızda 10. sınıf Kimya dersinin 1. döneminin ikinci sınavında çıkabilecek soruların, hazırlanmış yazılılarını ve cevaplarını bulabilirsiniz. Bu şekilde sınava girmeden önce bir hazırlık yapıp kendinizi test edebilirsiniz.

10. Sınıf Kimya 1. Dönem 2. yazılılarında çıkması muhtemel konular şu şekildedir:

Homojen ve Heterojen Karışımlar

Bu konuda karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. Homojen ve heterojen karışımların ayırt edilmesinde
belirleyici olan özellikler açıklanır. Homojen karışımların çözelti olarak adlandırıldığı vurgulanır ve günlük hayattan çözelti örnekleri verilir. Heterojen karışımlar, dağılan maddenin ve dağılma ortamının fiziksel hâline göre sınıflandırılır. Karışımlar çözünenin ve/veya dağılanın tanecik boyutu esas alınarak sınıflandırılır. Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. Tanecikler arası etkileşimlerden faydalanılarak çözünme açıklanır. Çözünme ile polarlık, hidrojen bağı ve çözücü‐çözünen benzerliği ilişkilendirilir. Farklı maddelerin (sodyum klorür, etil alkol, karbon tetraklorür) suda çözünme deneyleri yaptırılır. Farklı fiziksel hâldeki maddelerin suda çözünme süreçlerinin açıklanmasında bilişim teknolojilerinden (animasyon, simülasyon, video vb.) yararlanılır. Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. Çözünen madde oranının yüksek (derişik) ve düşük (seyreltik) olduğu çözeltilere örnekler verilir. Kütlece yüzde, hacimce yüzde ve ppm derişimleri tanıtılır; ppm ile ilgili hesaplamalara girilmez. Yaygın sulu çözeltilerde (çeşme suyu, deniz suyu, serum, kolonya, şekerli su) çözünenin kütlece ve/veya hacimce yüzde derişimlerine örnekler verilir. Kütlece yüzde ve hacimce yüzde derişimleri farklı çözeltiler hazırlatılır. Günlük tüketim maddelerinin etiketlerindeki derişime ilişkin verilere dikkat çekilir. Örnek çözelti hazırlanmasında bilişim teknolojilerinden (animasyon, simülasyon, video vb.) yararlanılır. Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. Çözünen madde oranının yüksek (derişik) ve düşük (seyreltik) olduğu çözeltilere örnekler verilir. Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. Çözeltilerin donma ve kaynama noktasının çözücülerinkinden farklı olduğu ve derişime bağlı olarak değişimi açıklanır. Hesaplamalara girilmez. Karayollarında ve taşıtlarda buzlanmaya karşı alınan önlemlere değinilir; bu önlemlerin olumlu ve olumsuz etkilerinin tartışılması sağlanır. Sınıf içi tartışmalarda karşısındakini dinlemenin ve görgü kurallarına uygun davranmanın tartışmanın verimliliği üzerindeki etkisi hatırlatılır.

Ayrıştırma ve Saflaştırma Teknikleri

Bu konuda da endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. Mıknatıs ile ayırma bunun yanı sıra tanecik boyutu (eleme, süzme, diyaliz), yoğunluk (ayırma hunisi, yüzdürme), erime noktası, kaynama noktası (basit damıtma, ayrımsal damıtma) ve çözünürlük (özütleme, kristallendirme, ayrımsal kristallendirme) farkından yararlanılarak uygulanan ayırma teknikleri üzerinde durulur. Karışımları ayırma deneyleri yaptırılır.
 
NOT: Farklı soruları çözmeniz amacıyla 3 farklı yazılı eklenmiştir. Sorular birbirinden farklıdır.

10. Sınıf Kimya 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları
10. Sınıf Kimya 1. Dönem 2. Yazılı Soruları
10. Sınıf Kimya 1. Dönem 2. Yazılı Soruları-2
10. Sınıf Kimya 1. Dönem 2. Yazılı Soruları-3
10. Sınıf Kimya 1. Dönem 2. Yazılı Soruları-4

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

YKS 2022'ye Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+