Atasözleri

Bu kategoride atasözleri ve örnekleri yer almaktadır. Uzun deneme ve gözlemlere dayanılarak söylenmiş sözler atasözü olarak adlandırılır.