Kültürleme Nedir?


Kültürel değerlerin bireye kazandırılması sürecine kültürleme diyebiliriz. Bu süreç insanın çocuk ya da yetişkin olarak kendi kültüründe etkinlik kazanması ve eğitim süreci sırasında karşılaştığı bilinçli ve bilinç dışı koşullanmaları kapsar. Kültürleme ile insanın, doğumundan ölümüne kadar toplumun istek ve beklentilerine uyacak şekilde etkilenmesi ve değiştirilmesi söz konusudur.
 

Kültürleme Çeşitleri

Kültürleme kavramı kendi içerisinde zoraki kültürleme, kasıtlı kültürleme ve gelişigüzel kültürleme olmak üzere 3 kısma ayrılır.
 
Zoraki Kültürleme: Bireyin özgür iradesi dışında, ona bir kültürel değerin aktarılmasıdır.
Orta Çağ’da yöneticilerin halkın dinini zorla değiştirmeye çalışması zoraki kültürlemeye örnek verilebilir.
 
Kasıtlı Kültürleme: Plan ve program dahilinde bireye belli kültürel değerlerin aktarılmasıdır.
Çocuğun gelişim dönemleri hakkında bilgi sahibi olan ebeveynlerin, belli dönemlere göre ona eğitim vermesi onu yetiştirmesi kasıtlı kültürlemeye örnek verilebilir.
 
Gelişigüzel Kültürleme: Belli bir plan ve program olmaksızın, bireyin çevresinden edindiği bilgi ve değerlerdir.
Berberde çalışan çırağın ustasına bakarak ondan bilgiler öğrenmesi gelişigüzel kültürlemeye örnek verilebilir.


2021 TYT Konuları
2021 AYT Konuları
Üniversite Taban Puanları 2021

YKS 2021'e Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+