Mektup Nedir, Mektup Türleri ve Özellikleri

Mektup Nedir, Mektup Türleri ve Özellikleri

Taban Puanları İçin Tıklayınız.Mektup Nedir?


Birbirinden uzakta olan kişilerin duygu, düşünce, istek, arzu ve temennilerini birbirine ulaştırmak için başvurdukları bir haberleşme aracıdır. Bir şeyi haber vermek, sormak, istemek, bir meseleyi tartışmak; birinden yardım istemek; sevinç veya üzüntü bildirmek için birine veya bir kuruma çoğunlukla posta yoluyla gönderilen yazılara mektup denir. Mektuplarda dil, göndergesel işlevde kullanılır. Mektuplar, işledikleri konulara göre; Özel mektuplar, resmi mektuplar ve iş mektupları” olmak üzere üç farklı türde incelenebilir.

Özel Mektup

 • Arkadaşların, eş, akraba ve dostların birbirlerine yazmış oldukları mektuplara özel mektup denilmektedir.
 • Konu itibari ile daha çok duygu ve düşüncelerin paylaşılmasını, bir olayın nakledilmesini içine alır.
 • Genellikle özel durumlar söz konusudur.
 • Özel mektupların sol üst köşesinde hitap, sağ üst köşesinde tarih ve yer, sağ alt köşesinde ad soyad ve imza, sol alt köşesinde adres bulunur.
 • Özel mektupların giriş bölümlerinde yazılış gerekçeleri ortaya konur, gelişme bölümünde konu ayrıntılandırılır, sonuç bölümlerinde karşıdakinin durumu sorulur.
 • Edebi mektuplar da özel mektup kabul edilir. Divan edebiyatında Fuzuli’nin “Şikayetname”si edebi mektubun bir örneğidir.
 • Bir kişiden başka bir kişiye yazılan mektupların herkesin okuması için gazete veya dergilerde yayımlanmasına açık mektup denir.
 • Türk edebiyatında mektup türü Tanzimat’la birlikte yaygınlaşmıştır.
 • Dünyadaki ilk mektup örnekleri Mezopotamya ve Eski Mısır’da kil tabletler ve papirüslere yazılmış parçalardır.

Resmi Mektup

 • Resmi devlet kuruluşlarının birbirlerine yazdıkları yazılara ve insanların başvurularına verdikleri yazılı cevaplara resmi mektup denilmektedir.
 • Resmi mektuplarda tarih ile birlikte mektubun sıra numarası ve konusu kısaca belirtilir.
 • Konu bölümüne amaç kısaca özetlenir. İlgi hanesine de cevabı olduğu mektubun sayı ve tarihi yazılır. Birkaç satır boşluk bırakıldıktan sonra mektuba başlanır.
 • Resmi mektuplarda dikkat edilmesi gereken hususlardan birisi de yazının okunaklı, düzgün ve anlaşılır cümlelerden kurulmuş olmasıdır.
 • Yine dikkat edilmesi gereken hususlardan birisi, mektup üst makamda bulunan yetkilinin alt makamdakine yazdığı bir mektup ise, “rica ederim” denir; alt makamdakinin üst makamdakine yazdığı bir mektup ise, “bilginize saygılarımla sunarım” veya “arz ederim” şeklinde bitirilir.
 • Mektubun sağ alt tarafında mektubu yazan kişinin yapmakta olduğu vazife, adı soyadı ve imzası bulunur.

İş Mektubu

 • İş ve ticaretle uğraşan özel kurumlar ve kuruluşlar arasındaki yazışmalara iş mektubu denir.
 • İş mektuplarında sipariş, satış, borç alıp verme isteği, bilgi isteme, bir ürün ya da hizmetle ilgili şikâyeti dile getirme gibi konular ele alınır.
 • İş mektuplarında resmi bir dil kullanılır.
 • İş mektuplarında, özel mektuplardan farklı olarak emredici anlatım kullanılır.

Türk Edebiyatında Mektup Türündeki Önemli Eserler

 • Romanya Mektupları (Ahmet Rasim)
 • Evrak-ı Eyyam (Cenap Şahabettin)
 • Antalyalı Genç Kıza Mektup (Ahmet Hamdi Tanpınar)
 • Ziya’ya Mektuplar (Cahit Sıtkı Tarancı)
 • Kemal Tahir’e Mahpushaneden Mektuplar (Nazım Hikmet)
 • On Üç Günün Mektupları (Cemal Süreyya)
 • Leylim Leylim (Ahmet Arif)
Mektup Örneği

Tevfik Fikret’ten Süleyman Nazif’e
“Umutsuzluk… umutsuzluk… umuzsuzluk!.. Umutsu­zum kardeşim; korkunç bir kızgınlık bunalımı içinde­yim, sönüyorum. Bu biraz daha sürerse, eyvah! … Ne­denini söyleyeyim mi? Fakat bu o kadar tuhaf ki, gü­lersiniz diye kendi halime gülüyorum. Koca bir dünya içinde yalnızım, Nazif! En yakın arkadaşlarımın arasın­da, sokağa çıplak çıkmış bir adam duygusuyla titriyo­rum; herkesin vicdanı kapalı, örtülü; yalnız ben çıplak! Umutsuzluğumun derecesini düşünemezsin; karde­şim, kendimi taşlara çarpacağım geliyor. Fakat hani benim yurtsever kanımla kirlenecek bir temiz taş!”

Üniversite Taban Puanları 2019 İçin Tıklayınız.


Bu İçeriğe Emoji İle Tepki Ver

0
0
1
0
0
1

Yorum Yap

Yorumlar 0

YKS Puan Hesaplama Uygulamamızı İndirdiniz mi?Hemen İndir
+