Kategori: Sosyoloji

Kültürleme Nedir?Kültürel değerlerin bireye kazandırılması sürecine kültürleme diyebiliriz. Bu süreç insanın çocuk ya da yetişkin olarak kendi kültüründe etkinlik kazanması ve eğitim süreci sırasında karşılaştığı bilinçli ve bilinç dışı koşullanmaları kapsar. Kültürleme ile insanın, doğumundan ölümüne kadar toplumun istek ve beklentilerine uyacak şekilde etkilenmesi ve değiştirilmesi söz konusudur.
 

Kültürleme Çeşitleri

Kültürleme kavramı kendi içerisinde zoraki kültürleme, kasıtlı kültürleme ve gelişigüzel kültürleme olmak üzere 3 kısma ayrılır.
 
Zoraki Kültürleme: Bireyin özgür iradesi dışında, ona bir kültürel değerin aktarılmasıdır.
Orta Çağ’da yöneticilerin halkın dinini zorla değiştirmeye çalışması zoraki kültürlemeye örnek verilebilir.
 
Kasıtlı Kültürleme: Plan ve program dahilinde bireye belli kültürel değerlerin aktarılmasıdır.
Çocuğun gelişim dönemleri hakkında bilgi sahibi olan ebeveynlerin, belli dönemlere göre ona eğitim vermesi onu yetiştirmesi kasıtlı kültürlemeye örnek verilebilir.
 
Gelişigüzel Kültürleme: Belli bir plan ve program olmaksızın, bireyin çevresinden edindiği bilgi ve değerlerdir.
Berberde çalışan çırağın ustasına bakarak ondan bilgiler öğrenmesi gelişigüzel kültürlemeye örnek verilebilir.

Kültürlenme Nedir?Belli bir toplumun alt kültürlerinden ya da farklı toplumlardan kopup gelen insan ve grupların buluşması ve bir etkileşim süreci sonunda, asıl kültür ve alt kültürlerde bulunmayan yepyeni bir senteze ulaşılmasına kültürlenme denir. Diğer bir deyişle bir toplumun veya bir kişinin farklı bir toplumdan etkilenmesi, kendinde bulunan bilgilere yenilerini eklemesidir.
 
Örneğin; Türkiye’den Avrupa’ya giden birinin orada elektronik müzik ve klasik müzik eğitimi alarak Türkiye’ye dönmesi ve Türkiye’de bu türlerle alakalı şarkı söylemesidir.

Kültürleşme Nedir?Kültürel yayılma süreciyle gelen maddi ve manevi ögelerle, başka kültürlerden insan ve grupların, belli bir kültüre girmesi ve karşılıklı etkileşim sonucu her ikisinin de değişmesi kültürleşme olarak kabul edilmektedir. Başka bir deyişle iki farklı toplumun kültürel anlamda birbirini etkilemesine Kültürleşme denir.
 
Bir Türk’ün Almanya’ya giderek, oradaki insanlara Türk yemeklerini öğretmesi ve onlardan da Alman yemekleri öğrenmesi kültürleşmeye örnek verilebilir