Kategori: Coğrafya

Konik Projeksiyon Yöntemi Nedir?Konik Projeksiyon Yöntemi Nedir?


Orta enlem ve dünya haritası çizimlerinde kullanılan yöntemdir.Alan korunur ama şekilde bozulma meydana gelebilir.Ekvatora doğru gidildikçe bozulmalar artar.Dünyanın sadece yarısı gösterilebilir.

Uygulama Yöntemi:

 • Çizim yapılacak alana koni şeklinde kağıt sarılır.
 • Çizilecek alan kağıt üzerine yansıtılır.

Düzlem Projeksiyon Yöntemi Nedir?Düzlem Projeksiyon Yöntemi Nedir?


Dar alanlar, kutuplar ve büyük ölçekli haritalar bu yöntemle çizilir.Bozulmalar çok fazladır.En fazla bozulma dar alanlarda görülür. Dünyanın sadece yarısı çizilebilir. Bu yöntem ile çizilmiş olan haritalarda, kutuplardan ekvatora doğru gidildikçe bozulma oranı artar.

Uygulama yöntemi:

 • Çizim yapılacak alana düzlem şeklinde kağıt bırakılır.
 • Çizilecek alan bu kağıda yansıtılır.

Silindirik Projeksiyon Yöntemi Nedir?Silindirik Projeksiyon Yöntemi Nedir?

Ekvator ve çevresinde ki alanların haritası çizilirken ortaya çıkabilecek şekil ve alan bozukluklarını en aza indirmek için kullanılan yöntemdir. Bu yöntemle çizilen haritalarda ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe hata oranı artar. Bu yöntem ile dünyanın tamamı gösterilebilir.

Uygulama yöntemi:

 • Küre üzerinde ekvatorda kağıdın değdiği silindir oluşturacak kağıt sarılır.
 • Küre üzerindeki şekiller kağıda yansıtılır.
 • Şekil korunur ama alanda büyük bozulmalar meydana gelir.
 • Bu çizim deniz ve hava haritaları için en uygun yöntemdir.


Delta Nedir?Delta Nedir?

Delta akarsu biriktirme şekillerinden birisidir. Akarsuların taşıdıkları malzemeleri deniz veya göl ile birleştikleri noktada biriktirmesine delta denir.

Deltanın Özellikleri Nelerdir?

Herhangi bir kıyıda delta oluşabilmesi için bazı özelliklerin var olması gerekir. Bunlar:

 • Deniz kıyısında derinliğin fazla olmaması gereklidir.
 • Akarsuyun bolca alüvyal malzeme taşıması gerekmektedir.
 • Kıyıda güçlü dalga ve akıntıların olmaması
 • Kıyıda Gel-Git genliğinin zayıf olması
 • Kıta sahanlığının(Şelf Alanı) geniş olması gerekir.
 • Deltanın oluşacağı kıyıda güçlü akıntıların olmaması gerekir.
 • Akarsu havzasındaki arazinin jeolojik yapısının kolay aşınabilen tabakalardan oluşması gerekir.
 • Gelgit, kıyısında okyanus bulunan ülkelerde gerçekleşmektedir. Okyanuslarda gelgit etkilidir ancak Türkiye’deki denizlerde gelgit çok az etkili olduğu için Türkiye’nin ovaları içinde delta ovaları bulunmaktadır.

Türkiye’de ki Delta Ovaları

Türkiye’de bulunan başlıca delta ovalar şunlardır:

 • Çukurova Delta Ovası
 • Bafra Delta Ovası
 • Çarşamba Delta Ovası
 • Sakarya Delta Ovası
 • Meriç Delta Ovası
 • Gediz Delta Ovası
 • Büyük Menderes Delta Ovası
 • Küçük Menderes Delta Ovası
 • Bakırçay Delta Ovası
 • Silifke (Göksu) Delta Ovası

delta-ovalari-haritasi