Türkçe

Deyim Aktarması Konu AnlatımıDeyim Anlam Aktarması Nedir?

Bir sözcüğün benzetme amacı ile başka bir sözcük yerine kullanılmasına deyim aktarması denir.

Deyim aktarmasının farklı türleri vardır;

1. Doğadan İnsana Aktarma

Doğadaki varlıkların ya da varlıklara ait özelliklerin insan için kullanılmasıdır.

Örnek
Papatyam, yüzünün haline bak!
Sıcak davranışlarıyla dikkat çekiyordu.

yukarıdaki cümlelerde doğaya ait özellikler insana verilerek deyim aktarması yapılmıştır.

» Bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor.

dizesinde insan dışı bir kavram olan “güneş” sözcüğü insan yerine kullanılarak doğadan insana aktarma yapılmıştır.

» Dalgalandım da duruldum
Koştum ardından yoruldum”

dizelerinde “deniz”e ait özellikler oları “dalgalanmak” ve “durulmak” sözcükleri insan için kullanılarak doğadan insana aktarma yapılmıştır.

2. İnsandan Doğaya Aktarma:

insana ait özelliklerin ya da organ adlarının doğaya aktarılmasıdır.

Örnek
» Hasta deniz

» İhtiyar ağaçlar

» “Dağlar, omuz omuza yaslanan dağlar
Sular kararınca paslanan dağlar”

dizelerinde insana ait bir özellik olan “omuz omuza yaslanmak” ifadesi insan dışı bir varlık olan “dağlar” ile ilgili olarak kullanıldığı için insandan doğaya aktarma yapılmıştır.

3. Doğadan Doğaya Aktarma:

Doğada bir varlığa ait bir özelliğin başka bir varlığa aktarılmasına denir.

Örnek
» Karlar uçuşuyordu.
» Büyük bir sürü tepeden aşağıya akıyordu.

yukarıdaki cümlelerde doğaya ait özellikler, yine doğadaki farklı bir varlığa verilerek deyim aktarması yapılmıştır.

4. Duyular Arası Aktarma:

Bir duyuya ilişkin bir kavramın veya özelliğin başka bir duyuya aktarılmasına verilen addır. Genellikle dokunma, koklama, işitme, görme ve tatma duyularının birbirlerinin yerine kullanıldığı durumlardır. Duyu aktarması yapılan sözcük mecaz anlam kazanır.

Örnek
» Bir tatlı bakışın yeter, ömrümün son bulmasına

cümlesinde “tatlı” sözcüğü aslında “tatma duyusu”yla ilgilidir, ancak burada “görme duyusu”na aktarılmıştır.

» Yumuşak bir konuşması vardı.

Dokunma duyusundan, işitme duygusuna aktarım yapılmıştır.

» Tatlı dillim, güler yüzlüm, ey ceylan gözlüm!

dizesinde “tatlı dillim” ifadesinde tatmayla ilgili bir sözcük olan “tatlı” sözcüğü işitmeyle ilgili olan “dil” sözcüğüyle birlikte kullanılarak duyular arası aktarma yapılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

YKS 2022'ye Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+