Cümlede Anlam İlişkileri Konu Anlatımı | Bilgenç

Cümlede Anlam İlişkileri Konu Anlatımı

Eş veya Yakın Anlamlı Cümleler


Bir düşünce veya yargı, farklı farklı sözcükler ve cümle kuruluşlarıyla ifade edilebilir. Dolayısıyla bir cümlenin eş anlamlısı veya yakın anlamlısı bulunabilir.

Örnek

Ahmet Haşim başarılı bir şairdir.
cümlesinde dile getirilen düşünceyi değişik şekillerde dile getirelim.

  • Ahmet Haşim’in başarılı olmadığını söylemek mümkün değildir.
  • Ahmet Haşim’in başarılı bir şair olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Örneklerden de gördüğünüz gibi; bir cümle aynı anlamı farklı şekillerde de verebilir.

Bu tür soruları çözerken önce örnek cümledeki anlamın çok iyi kavranması ve bu anlamın seçeneklerde aranması gerekir. Örnek cümleyi okuduğumuzda önce orada verilen anlamı kendi sözcüklerimizle ifade edersek cümleyi daha kolay anlarız. Bu tür soruları çözmenin en kolay yolu bol miktarda benzer soru çözerek anlama ve yorumlama yeteneğini geliştirmektir.

Karşıt (Zıt) Anlamlı Cümleler


Bir yargının başka bir yargıyla karşıtlık göstermesi, yargıların birbirini çürütmesi demektir.

Örnek

Ben bir edebi eserin konusu ne kadar ilgi çekici olursa olsun anlatımı kusurluysa onu değerli bir eser saymam.
cümlesinden

Bir eserde sanatçı konuşma dilinin özelliklerini kullanmalıdır.
yargısı çıkarılamaz. Ancak bu yargı örnek cümleyle çelişmez. Çünkü ona karşı bir düşünce dile getirmemiştir.

Bir eseri değerli kılan onun nasıl anlattığı değil neyi anlattığıdır.
cümlesi örnek cümleyle çelişir çünkü burada bir eserin konusuyla değer kazanacağı söylenmiş. Örnek cümlede ise anlatımla değer kazanacağı savunulmuştu.

Neden – Sonuç Cümleleri


Bir cümlede ortaya konan yargının gerekçesinin de söylendiği cümlelerdir. Bu cümlelerin yüklemine “niçin” sorusunu sorduğumuzda cümleden bir cevap alınabiliyorsa cümlede neden-sonuç ilgisi vardır.

Örnek

“Bu kitabı, pahalı bulduğumdan almadım.”

cümlesinin yüklemine “Niçin almadım?” diye sorduğumuzda “pahalı bulduğum için” cevabı geliyor. Öyleyse bu cümlede neden-sonuç ilgisi vardır. Başka bir deyişle yargı gerekçesiyle birlikte açıklanmıştır.

Amaç – Sonuç Cümleleri


Bir cümlede dile getirilen yargının hangi amaçla söyılendiği belliyse cümlede amaç – sonuç ilgisi vardır.

Örnek

“Bunu sizlere faydalı olayım diye kabul ettim.”

cümlesinde amaç – sonuç ilgisi vardır, çünkü buradaki “kabul etme” eylemi bir amaç gözetilerek yapılmıştır. Yani cümle, “Bunu sizlere faydalı olmak amacıyla kabul ettim.” şeklinde de söylenebilir.

Koşul – Sonuç Cümleleri


Bir eylemin gerçekleşebilmesi için önceden gerçekleşmesi gereken başka bir durumun olmasına koşula bağılık denir.

Örnek

Zamanım olursa size yardım ederim.

cümlesinde yardım etme eyleminin gerçekleşmesi için zamanın olması koşulunun olması gerekmektedir. Yani zaman olmazsa yardım etme eylemi de gerçekleşmez.

Üniversite Taban Puanları 2019 İçin Tıklayınız.


TYT Konuları
AYT Konuları

Bu İçeriğe Emoji İle Tepki Ver

0
0
1
0
1
3

Yorum Yap

Yorumlar 0