Anlamlarına Göre Cümleler Konu Anlatımı | Bilgenç

Anlamlarına Göre Cümleler Konu AnlatımıÖzgünlük: Sanatçının, yapıtlarında kendine özgü nitelikler taşımasıdır. Başka bir deyişle sanatçının, yapıtını oluştururken başkasına benzememesi, başkasını taklit etmemesi, orijinal olması, yapıtlarına kendi damgasını vurması, yeni ve farklı şeyler oraya koymasıdır.

Yoğunluk: Bir yazınsal yapıtta, az sözle çok şey anlatabilmektir.

Yalınlık: Bir sanat yapıtında dili, süssüz, sanatsız ve herkesçe anlaşılacak bir biçimde kullanmaktadır.


Evrensellik:
Bir sanat yapıtında, sanatçının içinde bulunduğu ulusun insanını ilgilendiren konulara yer vermesi, ulusal özellikleri ön plana çıkarmasıdır.

Hayıflanma Bildiren Cümleler


Kişinin kendi yaptıkları veya yapamadıkları işleri iş işten geçtikten sonra üzülüp pişman olduğunu bildiren cümlelerdir.

Örnek

» Yazarın yeni çıkardığı kitabı hemen okumalıydım.
» Şiirlerime duygusallık katmasaydım daha iyi olacaktı.

Yakınma Bildiren Cümleler


Kişinin başkasının herhangi bir tuttum ve davranışından dolayı rahatsız olduğunu bildiren cümlelerdir.

Örnek

» Eleştirmenlerimiz sadece Türk yazarlarını eleştirmekle yetiniyor nedense.
» Yazarların sadece popüler kültürün etkisinde kalmasına ve çok satmak için sıradanlaşmasına kızıyorum doğrusu.
» Gittiğinden beri hiç aramadı.

Sitem Cümleleri


Bir kimsenin kendisine yapılan bir davranıştan dolayı üzüntüsünü, kırgınlığını dile getirdiği cümlelerdir.

Örnek

» Partine beni çağırmamışsın
» Bir selamı çok gördün bana

Tahmin – Olasılık Cümleleri


Bazı sezgi ve bilgilere dayanarak herhangi bir durum, olay ya da eylemin nasıl gerçekleşeceği hakkında kesin olmayacak şekilde fikir yürütmektir. Kişisel sezgiler, “bence, bana göre, sanırım, belki, zannediyorum” gibi ifadelerle belirtilir.

Örnek

» Sınav çoktan başlamıştır, boşuna gitmeyelim.
» Bu akşam belki size çaya geliriz

Varsayım Cümleleri


Gerçekleşmeyen bir durumu veya olayı gerçekleşmiş gibi labul etmektir. Bu cümlelerde, “farz edelim, diyelim ki, tut ki, kabul edelim, düşünelim” gibi ifadeler kullanılır.

Örnek

» Tutki bu işi yarına yetiştiremedik.
» Diyelim ki önümüzdeki sene fabrikanı kurdun.
» Yarın akşam konserin iptal edildiğini düşünelim.

Değerlendirme Cümleleri


Bir yapıt veya sanatçı hakkında öznel ya da nesnel görüş bildirmektir. Öznel değerlendirmeler aynı zamanda bir eleştiridir.

Örnek

» Usta şairin elli beş şiirinin yer aldığı son yapıtlarında, okuyucuyu cezbeden bir söyleyiş göze çarpıyor.

Bu cümlede “elli beş şiirinin yer aldığı” sözüyle nesnel, “okuyucuyu cezbeden” sözüyle öznel bir değerlendirme yapılmıştır.

» Bu yazarımız, öykülerindeki kahramanları, genellikle köylerde yaşayan insanlar arasında seçiyor.(nesnel değerlendirme)

Küçümseme Cümleleri


Bir olay ya da kişiye değer vermeme, küçük görme, hafife alma anlamı taşıyan cümlelerdir.

Örnek

» Sen kim, sınavı kazanmak kim!
» O, okuyup adam olacakmış…

Azımsama Cümleleri


Sayılabilen veya ölçülebilen bir şeyin miktarca az olduğunu, yetersiz görüldüğünü ifade eden cümlelerdir.

Örnek

» Bu kadar parayla ne yapılır ki.
» Sabahtan beri çalışıyorsun, bu kadar mı soru çözdün?

Eleştiri Cümleleri


Herhangi bir sanatçının veya yapıtın olumlu veya olumsuz yanlarını ortaya koymaktır. Eleştiri, sadece yapıt ve sanatçıyla ilgili değil, her konuda olabilir.

Örnek

» Yazar, romanında Kahramanları başarıyla konuştururken, olay örgüsünde yapaylığa düşmekten kurtulamıyor.

Yukarıdaki cümlede “kahramanları başarıyla konuştururken” sözüyle romanın olumlu bir yanı, “olay örgüsünde yapaylığa düşmek” sözüyle romanın olumsuz bir yanı dile getirilmiştir.

» Yetkin sanatçı, yapıtlarındaki doğal anlatımla geniş okur kitlelerine seslenmeyi başarıyor. (olumlu eleştiri)

» Genç şairin, şiirlerinde kullandığı imgeler, ünlü şairlerin imgelerinin taklidi olmaktan öteye gidemiyor. (olumsuz eleştiri)

Öz Eleştiri Cümleleri


Kişinin kendi davranışlarına yönelik ortaya koyduğu olumsuz eleştirilerdir.

Örnek

» Derslerime zamanında çalışmadığımdan, sınav geceleri sabahlara kadar ders çalışmak zorunda kalırdım

Yukarıdaki cümlede “derslerime zamanında çalışmadığımdan” sözü ile kişi kendi olumsuz yanlarını ortaya koyarak öz eleştiride bulunmuştur.

Öneri Cümleleri


Bir sorunu çözmek amacıyla ya da herhangi bir durumla ilgili olarak görüş bildirmek, tavsiyede bulunma amacıyla kurulan cümlelerdir.

Örnek

» Yapıtlarınızda daha yalın bir dil kullanmanız, yapıtlarınızın gelecekte de okunmasını sağlayacaktır.
» Çevrenizdeki insanlarla daha iyi geçinmek istiyorsanız, tatlı dilli ve güler yüzlü olmalısınız.

Ön Yargı Cümleleri


Bir kimsenin, bir olay veya durumla ilgili olarak çeşitli nedenlerle önceden edindiği, genellikle olumsuz düşüncelerdir.

Örnek

» O, bu haftaki toplantıya da vaktinde gelmeyecek, adım gibi biliyorum.
» Ünlü bir yazarın son yapıtının, okullarını hayal kırıklığına uğratacağını yakında hep birlikte göreceğiz.

Tasarı Cümleleri


Bir kimsenin herhangi bir konuyla ilgili, ileri dönük olarak yapmayı düşündüğü plan ve projelerdir.

Örnek

» Son şiir kitabımı yayımladıktan sonra, bütün şiirlerimin yer aldığı bir kitap yayımlamayı düşünüyorum.
» Bir öğretim görevlisi olarak, kütüphanemi, bir üniversite ye bağışlamayı planlıyorum.

Yorum Cümleleri


Kişinin, bir olayı veya durumu duygularını katarak anlatmasıdır. Yani, yorum cümlelerinde öznellik, kişilik vardır.

Örnek

» Sonbahar yaklaştıkça her tarafı bir hüzün kaplıyordu.

Yukarıdaki cümlede “her tarafı bir hüzün kaplıyordu” sözüyle, konuşan kişinin, sonbaharın yaklaşmasıyla ilgili bir yoruma yer verilmiştir.

Olumlu Cümleler


Yüklemi olumlu yargı taşıyan herhangi bir olumsuzluk eki taşımayan cümlelerdir. Kendi arasında iki kısma ayrılmaktadır.

1- Biçim ve Anlamca Olumlu Cümleler
cümlede herhangi bir olumsuz kelimenin bulunmadığı ve anlamca da olumlu olan cümlelerdir.

Örnek

Ateş düştüğü yeri yakar.
Hayat güzeldir.

2- Biçimce Olumsuz Anlamca Olumlu Cümleler
Yükleminde olumsuzluk eki olduğu halde olumlu anlam içeren cümlelerdir.

Örnek

Hiçbir zaman yalan söylemedim değil
Sizi anlamıyor değilim.

Olumsuz Cümleler


Yüklemi olumsuz yargı taşıyan cümlelerdir. Kendi aralarında ikiye ayrılır.

1- Biçim ve Anlamca Olumsuz Cümleler
Yüklemi olumsuz yargı taşıyan ve anlamca da olumsuz olan cümlelerdir.

Örnek

Kendimi nasıl tuttuğumu bilemezsiniz.
İki üç gecedir uyku uyumuyorum.

2- Biçimce Olumlu Anlamca Olumsuz Cümleler
Biçimce yükleminde herhangi bir olumsuzluk eki taşımayan am anlamca olumsuzluk bildiren cümlelerdir.

Örnek

Ne arar ne sorarsın sen beni
Çık çıkabilirsen şu işin içinden

Soru Cümleleri


Yükleminde soru eki bulunduran cümlelerdir.

Örnek

Konuşmayacak mısın?
Neden arayıp sormadın?

Sözde Soru Cümlesi


Bu soru çeşitleri cevap gerektirmez. Bu cümlelerde amaç soru sormak değildir. “Şaşma, kuşku, kızma, şaşma vb. anlamlar bildirirler.

Örnek

Ne geleyim buraya(kızma)
Oturmaz mısınız?(rica)

Üniversite Taban Puanları 2019 İçin Tıklayınız.

2019 TYT Konuları
2019 YKS (AYT) Konuları

Bu İçeriğe Emoji İle Tepki Ver

1
0
0
2
0
1

Yorum Yap

Yorumlar 0

YKS 2020'ye Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen incele
+